EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 138, 24. května 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 138

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
24. května 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/835 ze dne 8. dubna 2019 o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/836 ze dne 13. května 2019 o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva

3

 

 

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

5

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/837 ze dne 14. května 2019 o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie

9

 

 

Ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

11

 

*

Informace o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva

30

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/838 ze dne 20. února 2019 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel a o zrušení nařízení (ES) č. 415/2007

31

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/839 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku ( 1 )

70

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/840 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o dovoz vína pocházejícího z Kanady a osvobození maloobchodníků od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů

74

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/841 ze dne 14. března 2019, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

76

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/842 ze dne 22. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

79

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/843 ze dne 23. května 2019 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté šesté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

81

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/844 ze dne 14. května 2019 o výkonu pravomocí generálního tajemníka Rady, pokud jde o stížnosti podané Radě kandidáty na funkci evropského nejvyššího žalobce

82

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/845 ze dne 17. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v pracovní skupině pro zeměpisná označení zřízené Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího jednacího řádu

84

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2019/846 ze dne 21. května 2019 o jmenování dvou členů Účetního dvora

89

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/847 ze dne 15. května 2019 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ (oznámeno pod číslem dokumentu C(2019) 3800)

90

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top