EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 138, 2019. gada 24. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 24. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/835 (2019. gada 8. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/836 (2019. gada 13. maijs) par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

3

 

 

Protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

5

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/837 (2019. gada 14. maijs) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

9

 

 

Vienošanās starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

11

 

*

Informācija par stāšanos spēkā – Protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

30

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/838 (2019. gada 20. februāris) par kuģošanas līdzekļu lokalizācijas un līdzsekošanas sistēmu tehniskajām specifikācijām un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 415/2007

31

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/839 (2019. gada 7. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām ( 1 )

70

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/840 (2019. gada 12. marts), ar ko attiecībā uz Kanādas izcelsmes vīna importu groza Deleģēto regulu (ES) 2018/273 un atbrīvo mazumtirgotājus no ievešanas un izvešanas reģistra kārtošanas

74

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/841 (2019. gada 14. marts), ar kuru labo konkrētu valodu versijas Deleģētajai regulai (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

76

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/842 (2019. gada 22. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

79

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/843 (2019. gada 23. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīsdesmit sestajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

81

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/844 (2019. gada 14. maijs) par to, lai Padomes ģenerālsekretārs īstenotu pilnvaras attiecībā uz sūdzībām, ko Padomei iesnieguši Eiropas galvenā prokurora amata kandidāti

82

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/845 (2019. gada 17. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu darba grupā, kura izveidota ar Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu

84

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2019/846 (2019. gada 21. maijs), ar ko ieceļ divus Revīzijas palātas locekļus

89

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/847 (2019. gada 15. maijs) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā” (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3800)

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top