EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 138, 24. mai 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 138

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
24. mai 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/835, 8. aprill 2019, Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/836, 13. mai 2019, mis käsitleb protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, sõlmimist

3

 

 

Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil

5

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/837, 14. mai 2019, ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta

9

 

 

Ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline kokkulepe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös

11

 

*

Teave protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, jõustumise kohta

30

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/838, 20. veebruar 2019, milles käsitletakse laeva teekonna kindlaksmääramise ja jälgimise süsteemide tehnilisi kirjeldusi ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 415/2007

31

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/839, 7. märts 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 540/2014 mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataseme kohta ( 1 )

70

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/840, 12. märts 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/273 Kanadast pärit veini impordi osas ning vabastatakse jaemüüjad sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamisest

74

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/841, 14. märts 2019, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega) teatavaid keeleversioone

76

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/842, 22. mai 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

79

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/843, 23. mai 2019, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kolmekümne kuuendas osalises hankemenetluses

81

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/844, 14. mai 2019, millega antakse nõukogu peasekretärile volitused seoses Euroopa peaprokuröri ametikoha kandidaatide poolt nõukogule esitatud kaebustega

82

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/845, 17. mai 2019, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud geograafiliste tähiste töörühmas seoses selle töökorra vastuvõtmisega

84

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2019/846, 21. mai 2019, millega nimetatakse ametisse kaks kontrollikoja liiget

89

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/847, 15. mai 2019, mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas“ (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3800 all)

90

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top