EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 138, 24. maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 138

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
24. maj 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/835 af 8. april 2019 om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/836 af 13. maj 2019 om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

3

 

 

Protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

5

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/837 af 14. maj 2019 om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

9

 

 

Ordning mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

11

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

30

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/838 af 20. februar 2019 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 415/2007

31

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/839 af 7. marts 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014 om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau ( 1 )

70

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/840 af 12. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af vin med oprindelse i Canada og om fritagelse af detailhandlere for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger

74

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/841 af 14. marts 2019 om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/842 af 22. maj 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

79

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/843 af 23. maj 2019 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 36. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

81

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/844 af 14. maj 2019 om Rådets generalsekretærs udøvelse af beføjelser for så vidt angår klager indgivet til Rådet af ansøgere til stillingen som europæisk chefanklager

82

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/845 af 17. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, til vedtagelsen af arbejdsgruppens forretningsorden

84

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2019/846 af 21. maj 2019 om udnævnelse af to medlemmer af Revisionsretten

89

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/847 af 15. maj 2019 om forslaget til borgerinitiativ »Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa« (meddelt under nummer C(2019) 3800)

90

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top