EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 138, 2019 m. gegužės 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/835 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

1

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/836 dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo dėl prieigos prie Eurodac teisėsaugos tikslais sudarymo

3

 

 

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolas dėl prieigos prie „Eurodac“ teisėsaugos tikslais

5

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/837 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu

9

 

 

Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės bei Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje

11

 

*

Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo dėl prieigos prie „Eurodac“ teisėsaugos tikslais įsigaliojimu

30

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/838 dėl laivų buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemų techninių specifikacijų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 415/2007

31

 

*

2019 m. kovo 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/839, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio ( 1 )

70

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/840, kuriuo dėl Kanados kilmės vyno importo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273 ir panaikinamas įpareigojimas mažmenininkams pildyti vyno produktų įvežimo ir išvežimo operacijų registrą

74

 

*

2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/841, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, redakcija tam tikromis kalbomis

76

 

*

2019 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/842, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

79

 

 

2019 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/843 dėl trisdešimt šeštojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

81

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/844 dėl įgaliojimų, susijusių su skundais, kuriuos Tarybai pateikia kandidatai į Europos vyriausiojo prokuroro pareigas, suteikimo Tarybos Generaliniam sekretoriui

82

 

*

2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/845 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo

84

 

*

2019 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2019/846, kuriuo skiriami du Audito Rūmų nariai

89

 

*

2019 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2019/847 dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“ (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3800)

90

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top