EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 384, 29. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 384

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
29. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2011/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

8

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2013/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokud jde o odvětví banánů

13

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2014/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

20

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2016/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o společné organizaci trhu s vínem

38

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2017/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o omezení odlovu populace tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES)

44

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2018/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii stanoví přechodná opatření týkající se dovozních licencí pro mléko a mléčné produkty podle nařízení (ES) č. 2535/2001

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 327/98 a (ES) č. 955/2005 o otevření a správě dovozních celních kvót v odvětví rýže

48

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2020/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo

54

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2021/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (států AKT) a zámořských zemí a území (ZZÚ)

61

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2022/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003 a (ES) č. 969/2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro dovoz v odvětví obilovin

70

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami ( 1 )

75

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2024/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření odchylující se od nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 1998/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES a 2005/864/ES, pokud jde o další používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících některé účinné látky neuvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Rumunska ( 1 )

79

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2025/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

81

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2026/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

85

 

*

Směrnice Rady 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby

92

 

*

Směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku ( 1 )

94

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

98

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

100

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top