EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 384, 29. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 384

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
29. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2011/2006, 19. detsember 2006, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga kohandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta ja määrust (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

8

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2013/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006 banaanisektori suhtes

13

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2014/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

20

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2015/2006, 19. detsember 2006, millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2016/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse mitut määrust veinituru ühise korralduse kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

38

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2017/2006, 20. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 51/2006 seoses tursikupüügi piirangutega ICES IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) püügipiirkonnas

44

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2018/2006, 20. detsember 2006, milles sätestatakse üleminekumeetmed piima ja piimatoodete impordilitsentside kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 2535/2001 seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga

46

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2019/2006, 21. detsember 2006, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2058/96, 327/98 ja 955/2005, millega avatakse riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

48

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2020/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001 seoses Uus-Meremaa või WTO tariifikvoodi haldamisega

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2021/2006, 22. detsember 2006, millega avatakse tariifikvoodid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi importimiseks ja sätestatakse nende kvootide haldamine

61

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2022/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2375/2002, (EÜ) nr 2377/2002, (EÜ) nr 2305/2003 ja (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse teraviljasektoris imporditavate teraviljatoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

70

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2006, 22. detsember 2006, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta ( 1 )

75

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2024/2006, 22. detsember 2006, millega sätestatakse üleminekumeetmed, et teha Rumeenia ühinemise tõttu erand määrusest (EÜ) nr 2076/2002 ning otsustest 1998/270/EMÜ, 2002/928/EÜ, 2003/308/EÜ, 2004/129/EÜ, 2004/141/EÜ, 2004/247/EÜ, 2004/248/EÜ, 2005/303/EÜ ja 2005/864/EÜ seoses teatavaid direktiivi 91/414/EMÜ I lisas loetlemata toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite jätkuva kasutamisega ( 1 )

79

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2025/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid

81

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2026/2006, 22 detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

85

 

*

Nõukogu direktiiv 2006/138/EÜ, 19. detsember 2006, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga

92

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/139/EÜ, 20. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ arseeniühendite turustamise ja kasutamise piirangute osas eesmärgiga kohandada direktiivi I lisa tehnika arenguga ( 1 )

94

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 20. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kahepoolse kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, allakirjutamist ja ajutist kohaldamist

98

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

100

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top