EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 384, 29. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 384

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
29. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2011/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 318/2006 ja yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

8

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2013/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta banaanialan osalta

13

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2014/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

20

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2015/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2016/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, useiden viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevien asetusten mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

38

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2017/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 51/2006 muuttamisesta ICES-alueiden II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet) harmaaturskakannan saalisrajoitusten osalta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2018/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maidon ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2019/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 327/98 ja (EY) N:o 955/2005 muuttamisesta

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2020/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee Uuden-Seelannin voin WTO-tariffikiintiön hallinnointia

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2021/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

61

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2022/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, vilja-alalla käyttöön otettujen yhteisön tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 2375/2002, (EY) N:o 2377/2002, (EY) N:o 2305/2003 ja (EY) N:o 969/2006 muuttamisesta

70

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista ( 1 )

75

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2024/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 2076/2002 ja päätöksistä 98/270/EY, 2002/928/EY, 2003/308/EY, 2004/129/EY, 2004/141/EY, 2004/247/EY, 2004/248/EY, 2005/303/EY ja 2005/864/EY poikkeavien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta Romanian liittymisen vuoksi direktiivin 91/414/ETY liitteessä I mainitsemattomia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön jatkamisen osalta ( 1 )

79

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2025/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

81

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2026/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

85

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/138/EY, annettu 19 päivänä Joulukuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta

92

 

*

Komission direktiivi 2006/139/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta sen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse arseeniyhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista ( 1 )

94

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehtävän kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

98

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

100

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top