EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 384, 29. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 384

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2011/2006 af 19. december 2006 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2006 af 19. december 2006 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2014/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

20

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/2006 af 19. december 2006 om tilpasning af flere forordninger vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2017/2006 af 20. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 for så vidt angår fangstbegrænsninger for sperlingebestanden i ICES-afsnit II a (EF-farvande) og III a samt ICES-underområde IV (EF-farvande)

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2006 af 20. december 2006 om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2058/96, (EF) nr. 327/98 og (EF) nr. 955/2005 vedrørende åbning og forvaltning af toldkontingenter for indførsel af ris

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår forvaltning af WTO-toldkontingentet for newzealandsk smør

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/2006 af 22. december 2006 om åbning og forvaltning af et importkontingent for ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT)

61

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002, (EF) nr. 2377/2002, (EF) nr. 2305/2003 og (EF) nr. 969/2006 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af korn

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

75

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2024/2006 af 22. december 2006 om overgangsforanstaltninger vedrørende undtagelse fra forordning (EF) nr. 2076/2002 samt beslutning 98/270/EF, 2002/928/EF, 2003/308/EF, 2004/129/EF, 2004/141/EF, 2004/247/EF, 2004/248/EF, 2005/303/EF og 2005/864/EF for så vidt angår fortsat anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse aktivstoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, på grund af Rumæniens tiltrædelse ( 1 )

79

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

81

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2026/2006 af 22. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

85

 

*

Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

92

 

*

Kommissionens direktiv 2006/139/EF af 20. december 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser ( 1 )

94

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2006 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en bilateral aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

98

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

100

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top