EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 74, 20. březen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 74E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
20. března 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   (Informace)

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2007-2008

 

Dílčí zasedání od 23. do 26. dubna 2007

 

Pondělí 23. dubna 2007

2008/C 074E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Předložení dokumentů

Texty smluv dodané Radou

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Složení Parlamentu

Členství ve výborech a delegacích

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Plán práce

Prohlášení o finančních zájmech

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Platební služby ve vnitřním trhu ***I (rozprava)

Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I (rozprava)

Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ***I (rozprava)

Důsledky budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti (rozprava)

Rozpočet na rok 2008: roční strategické priority Komise (rozprava)

Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska * (rozprava)

Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu * (rozprava)

Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (Zelená kniha) (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

16

 

Úterý 24. dubna 2007

2008/C 074E/02

ZÁPIS

18

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Hlasování o žádosti o naléhavý postup

Absolutorium za rozpočtový rok 2005 (rozprava)

Boj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006-2009 (rozprava)

Přivítání

Hlasování

Dohoda mezi ES a Malajsií o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o zbavení parlamentní imunity pana Vurala Ögera (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl IV, Soudní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl V, Účetní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok: Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII A, Evropský veřejný ochránce práv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII B, Evropský inspektor ochrany údajů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: šestý, sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro životní prostředí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Eurojust (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro odborné vzdělávání (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Agentura pro leteckou bezpečnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Platební služby ve vnitřním trhu ***I (hlasování)

Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu * (hlasování)

Důsledky budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti (hlasování)

Rozpočet na rok 2008: roční strategické priority Komise (hlasování)

Absolutorium na rozpočtový rok 2005: Oddíl III, Komise (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl I, Evropský parlament (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl II, Rada (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VII, Výbor regionů (hlasování)

Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro obnovu (hlasování)

Boj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006-2009 (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I — Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I — Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu osob v případě nehody ***I — Státní přístavní inspekce ***I — Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ***I (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Námitka nepřípustnosti (homofobie v Evropě)

Multilaterální dohoda o vytvoření evropského vzdušného prostoru — Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru * (rozprava)

Galileo (rozprava)

Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy ***II (rozprava)

Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ***II (rozprava)

Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

43

PŘÍLOHA I

45

PŘÍLOHA II

59

PŘIJATÉ TEXTY

157

P6_TA(2007)0103
Dohoda mezi ES a Malajsií o některých aspektech leteckých služeb *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o podnětu Finské republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o návrhu nařízení Rady o otevření celních kvót na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska za účelem zásobování pro hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (KOM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Zbavení imunity Vurala Ögera
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o žádosti o zbavení imunity Vurala Ögera (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl IV, Soudní dvůr

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl V, Účetní dvůr

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII A, Evropský veřejný ochránce práv

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII B, Evropský inspektor ochrany údajů

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Absolutorium na rozpočtový rok 2005: šestý, sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro životní prostředí

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro léčivé přípravky

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro odborné vzdělávání

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Platební služby na vnitřním trhu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES (KOM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2007 k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES

273

P6_TA(2007)0129
Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu (KOM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Důsledky budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o důsledcích budoucího rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Rozpočet na rok 2008: roční politická strategie Komise
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o roční politické strategii Komise pro rozpočtový proces na rok 2008 (2007/2017(BUD))

280

PŘÍLOHA I
TŘÍSTRANNÝ ROZHOVOR, KTERÝ SE KONAL DNE 7. BŘEZNA 2007

287

PŘÍLOHA II
PROHLÁŠENÍ PO TŘÍSTRANNÉM ROZHOVORU KONANÉM DNE 18. DUBNA 2007

287

P6_TA(2007)0132
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl III — Komise

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl I — Evropský parlament

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl II — Rada

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VII — Výbor regionů

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro obnovu

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Boj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích v období 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Středa 25. dubna 2007

2008/C 074E/03

ZÁPIS

357

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Transatlantické vztahy (rozprava)

Pozorovatelská zpráva za rok 2006 týkající se Chorvatska (rozprava)

Poslanecký mandát

Hlasování

Předávání údajů z národních účtů ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Poslanecký mandát (pokračování)

Hlasování (pokračování)

Změna ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES týkajících se pravomocí Soudního dvora Evropských společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Rámcová dohoda o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokol o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k této rámcové dohodě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy ***II (hlasování)

Přivítání

Hlasování (pokračování)

Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ***II (hlasování)

Slavnostní zasedání - Indie

Hlasování (pokračování)

Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I (hlasování)

Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ***I (hlasování)

Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I (hlasování)

Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I (hlasování)

Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu osob v případě nehody ***I (hlasování)

Státní přístavní inspekce ***I (hlasování)

Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ***I (hlasování)

Mezinárodní účetní normy pro finanční informace (hlasování)

Dočasný výbor pro změnu klimatu (hlasování)

Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (hlasování)

Multilaterální dohoda o vytvoření evropského vzdušného prostoru (hlasování)

Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (hlasování)

Transatlantické vztahy (hlasování)

Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2006 (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Lidská práva ve světě v roce 2006 a politika EU v oblasti lidských práv - Moratorium na trest smrti (rozprava)

Ukrajina (rozprava)

Homofobie v Evropě (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Skupiny rychlého nasazení na hranicích (rozprava)

Veřejné finance v EMU v roce 2006 (rozprava)

Posílit evropskou legislativu v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (rozprava)

Zjednodušení a racionalizace zpráv týkajících se praktického uplatnění směrnic o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti ***I (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

373

PŘÍLOHA I

375

PŘÍLOHA II

393

PŘIJATÉ TEXTY

505

P6_TA(2007)0138
Předávání údajů z národních účtů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (KOM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů

505

P6_TA(2007)0139
Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského vzdušného prostoru *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP) (KOM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Změna ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES — Soudní dvůr Evropských společenství *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o změně ustanovení týkajících se Soudního dvora v oblastech upravených hlavou IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství (KOM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Rámcová dohoda o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokol o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k této rámcové dohodě *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody jménem Evropského společenství o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokolu o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k rámcové dohodě o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti (KOM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

508

PŘÍLOHA
SPOLEČNÉ ZÁKLADNÍ NORMY PRO ZABEZPEČENÍ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPÁVNÍMI ČINY (ČLÁNEK 4)

520

P6_TA(2007)0143
Vyhodnocení a řízení záplav ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

525

P6_TA(2007)0144
Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (KOM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227 (COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

527

P6_TA(2007)0146
Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (KOM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239 (COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel

533

P6_TA(2007)0147
Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES (KOM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES

547

PŘÍLOHA I
FORMÁT A OBSAH ZPRÁVY O BEZPEČNOSTNÍM VYŠETŘOVÁNÍ

558

PŘÍLOHA II
OZNAMOVANÉ ÚDAJE O NÁMOŘNÍ NEHODĚ NEBO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

561

P6_TA(2007)0148
Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu v případě nehody ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod (KOM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod

563

PŘÍLOHA I
ATHÉNSKÁ ÚMLUVA Z ROKU 2002 O PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL PO MOŘI

567

PŘÍLOHA II
VÝHRADA IMO Z ROKU 2006

584

P6_TA(2007)0149
Státní přístavní inspekce ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (KOM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES o státní přístavní inspekci (přepracované znění)

584

PŘÍLOHA I
SLOŽKY REŽIMU STÁTNÍ PŘÍSTAVNÍ INSPEKCE SPOLEČENSTVÍ

605

PŘÍLOHA II
RIZIKOVÝ PROFIL LODĚ

609

PŘÍLOHA III
OZNAMOVÁNÍ

610

PŘÍLOHA IV
SEZNAM OSVĚDČENÍ A DOKUMENTŮ

610

PŘÍLOHA V
PŘÍKLADY „ZŘEJMÝCH DŮVODŮ“ PRO PODROBNOU INSPEKCI

612

PŘÍLOHA VI
POSTUPY PŘI KONTROLE LODÍ

613

PŘÍLOHA VII
POSTUPY PRO KONTROLU BEZPEČNOSTNÍCH ASPEKTŮ LODÍ

613

PŘÍLOHA VIII
POSTUPY PRO ROZŠÍŘENÉ INSPEKCE LODÍ

616

PŘÍLOHA IX
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ODEPŘENÍ PŘÍSTUPU DO PŘÍSTAVŮ SPOLEČENSTVÍ

618

PŘÍLOHA X
ZPRÁVA O INSPEKCI

620

PŘÍLOHA XI
KRITÉRIA PRO ZADRŽENÍ LODI

621

PŘÍLOHA XII
MINIMÁLNÍ KRITÉRIA PRO INSPEKTORY

625

PŘÍLOHA XIII
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O INSPEKCÍCH, ZADRŽENÍCH A ODEPŘENÍCH PŘÍSTUPU V PŘÍSTAVECH ČLENSKÝCH STÁTŮ

626

PŘÍLOHA XIV
ÚDAJE POSKYTOVANÉ V RÁMCI SLEDOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ

627

PŘÍLOHA XV

628

PŘÍLOHA XVI
SROVNÁVACÍ TABULKA

629

P6_TA(2007)0150
Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) (KOM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění)

633

PŘÍLOHA I
MINIMÁLNÍ KRITÉRIA PRO UZNANÉ SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 3

648

PŘÍLOHA II

650

PŘÍLOHA III
SROVNÁVACÍ TABULKA

651

P6_TA(2007)0151
Vytvoření dočasného výboru pro změnu klimatu
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o zřízení a stanovení působnosti, složení a funkčním období dočasného výboru pro změnu klimatu

652

P6_TA(2007)0152
Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 k zelené knize o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25 dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP)

658

P6_TA(2007)0154
Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o tematické strategii pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (2006/2210 (INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transatlanticke vztahy
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o transatlantických vztazích

670

P6_TA(2007)0156
Zpráva o prokroku Chorvatska za rok 2006
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2006 (2006/2288(INI))

675

 

Čtvrtek 26. dubna 2007

2008/C 074E/04

ZÁPIS

680

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Převody prostředků

Vztahy mezi Evropskou unií a Švýcarskem (rozprava)

Situace žen se zdravotním postižením v Evropské unii (rozprava)

Sdělení společných postojů Rady

Sdělení předsednictví

Hlasování

Zjednodušení a racionalizace zpráv týkajících se praktického uplatnění směrnic o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Vyrovnání zvýšených nákladů u některých produktů rybolovu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Změna rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Situace žen se zdravotním postižením v Evropské unii (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Základní informace o paritách kupní síly ***I (hlasování)

Skupiny rychlého nasazení na hranicích ***I (hlasování)

Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů * (hlasování)

Galileo (hlasování)

Lidská práva ve světě v roce 2006 a politika EU v oblasti lidských práv (hlasování)

Moratorium na trest smrti (hlasování)

Homofobie v Evropě (hlasování)

Veřejné finance v EMU v roce 2006 (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Pořad jednání

Zimbabwe (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Nedávné potlačení demonstrací v Rusku

Únos novináře Alana Johnstona v Gaze

Situace lidských práv na Filipínách

Hlasování

Nedávné potlačení demonstrací v Rusku (hlasování)

Únos novináře Alana Johnstona v Gaze (hlasování)

Situace lidských práv na Filipínách (hlasování)

Zimbabwe (hlasování)

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Vysvětlení hlasování

Složení Parlamentu

Členství ve výborech a delegacích

Ověření pověřovacích listin

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

699

PŘÍLOHA I

701

PŘÍLOHA II

711

PŘIJATÉ TEXTY

734

P6_TA(2007)0157
Zjednodušení a racionalizace zpráv týkajících se praktického provádění ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění (KOM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění

734

P6_TA(2007)0158
Vyrovnání zvýšených nákladů u některých produktů rybolovu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion na období 2007 až 2013 (KOM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Změna rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky (KOM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Situace žen se zdravotním postižením v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o situaci žen se zdravotním postižením v Evropské unii (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Základní informace o paritách kupní síly ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (KOM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování

748

P6_TA(2007)0162
Skupiny rychlého nasazení na hranicích ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus k vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus (KOM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. dubna 2007 k přijetí nařízení (ES) č. .../2007, kterým se zřizuje mechanismus k vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus, a upravují pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků

749

PŘÍLOHA
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

750

P6_TA(2007)0163
Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (KOM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Jednání o koncesní smlouvě programu Galileo
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o jednáních ve věci koncesní smlouvy programu Galileo

752

P6_TA(2007)0165
Výroční zpráva o lidských právech ve světě v roce 2006 a politika EU v oblasti lidských práv
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 2006 a o politice EU v oblasti lidských práv (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Všeobecné moratorium na trest smrti
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o iniciativě pro všeobecné moratorium na trest smrti

775

P6_TA(2007)0167
Homofobie v Evropě
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o homofobii v Evropě

776

P6_TA(2007)0168
Veřejné finance v EMU v roce 2006
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o veřejných financích v EMU v roce 2006 (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Nedávná potlačení demonstrací v Rusku
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o Rusku

784

P6_TA(2007)0170
Unesení novináře Alana Johnstona v Gaze
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o unesení novináře Alana Johnstona v Gaze

786

P6_TA(2007)0171
Situace v oblasti lidských práv na Filipínách
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o situaci v oblasti lidských práv na Filipínách

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o Zimbabwe

791


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina Identita, tradice, suverenita

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top