Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 74, 20 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 74E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
20 maart 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   (Informatie)

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2007 — 2008

 

Vergaderingen van 23 t/m 26 april 2007

 

Maandag, 23 april 2007

2008/C 074E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verklaringen van de Voorzitter

Ingekomen stukken

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Besluiten inzake bepaalde documenten

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

Regeling van de werkzaamheden

Opgave van financiële belangen

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Betalingsdiensten in de interne markt *** I (debat)

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie *** I (debat)

Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten *** I (debat)

Gevolgen van de toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid (debat)

Begroting 2008: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (debat)

Tariefcontingenten voor de invoer in Bulgarije en Roemenië van ruwe rietsuiker * (debat)

Contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel * (debat)

Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

16

 

Dinsdag, 24 april 2007

2008/C 074E/02

NOTULEN

18

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Kwijtingen voor het begrotingsjaar 2005 (debat)

Bestrijding hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009 (debat)

Welkomstwoord

Stemmingen

Overeenkomst EG/Maleisië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Tariefcontingenten voor de invoer in Bulgarije en Roemenië van ruwe rietsuiker * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Vural Öger (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling IV, Hof van Justitie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling V, Rekenkamer (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijiting 2005: Afdeling VIII A, Europese ombudsman (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling VIII B, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: 6e, 7e, 8e en 9e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Milieuagentschap (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Geneesmiddelenbureau (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Eurojust (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europese Stichting voor opleiding (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kwijting 2005: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Betalingsdiensten in de interne markt *** I (stemming)

Contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel * (stemming)

Gevolgen van de toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid (stemming)

Begroting 2008: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling III, Commissie (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling I, Europees Parlement (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling II, Raad (stemming)

Kwijting 2005: Afdeling VII, Comité van de Regio's (stemming)

Kwijting 2005: Europees Bureau voor de wederopbouw (stemming)

Bestrijding hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009 (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart *** I — Onderzoek van ongevallen in zeescheepsvaartsector *** I — Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen *** I — Havenstaatcontrole (herschikking) *** I — Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) *** I (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Prealabele kwestie (homofobie in Europa)

Multilaterale Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte — Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) * (debat)

Galileo (debat)

Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart *** II (debat)

Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's *** II (debat)

Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

43

BIJLAGE I

45

BIJLAGE II

59

AANGENOMEN TEKSTEN

157

P6_TA(2007)0103
Overeenkomst EG/Maleisië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Maleisië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over het initiatief van de Republiek Finland met het oog op de aanneming door de Raad van een besluit inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Tariefcontingenten voor de invoer in Bulgarije en Roemenië van ruwe rietsuiker *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer in Bulgarije en Roemenië van ruwe rietsuiker voor de voorziening van raffinaderijen in de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009 (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Vural Öger
Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Vural Öger (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Kwijting 2005: Afdeling IV, Hof van Justitie

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Kwijting 2005: Afdeling V, Rekenkamer

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Kwijting 2005: Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Kwijting 2005: Afdeling VIII A, Europese ombudsman

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Kwijting 2005: Afdeling VIII B, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Kwijting 2005: 6de, 7de, 8ste en 9de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Kwijting 2005: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Kwijting 2005: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Kwijting 2005: Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Kwijting 2005: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Kwijting 2005: Europees Milieuagentschap

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Kwijting 2005: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Kwijting 2005: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Kwijting 2005: Europees Geneesmiddelenbureau

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Kwijting 2005: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Kwijting 2005: Europese Stichting voor opleiding

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Kwijting 2005: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Kwijting 2005: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Kwijting 2005: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Kwijting 2005: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Kwijting 2005: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Betalingsdiensten in de interne markt *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2000/12/EG en 2002/65/EG (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG

273

P6_TA(2007)0129
Contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr1868/94 tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Gevolgen van de toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid
Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de gevolgen van de toekomstige uitbreidingen voor de effectiviteit van het cohesiebeleid (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Begroting 2008: jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie
Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie voor de begrotingsprocedure 2008 (2007/2017(BUD))

280

BIJLAGE I
TRILOOG 7 MAART 2007

287

BIJLAGE II
VERKLARINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE TRIALOOG VAN 18 APRIL 2007

287

P6_TA(2007)0132
Kwijting 2005: Afdeling III, Commissie

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Kwijting 2005: Afdeling I, Europees Parlement

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Kwijting 2005, Afdeling II, Raad

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Kwijting 2005: Afdeling VII, Comité van de Regio's

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Kwijting 2005: Europees Bureau voor wederopbouw

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Bestrijding hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009
Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Woensdag, 25 april 2007

2008/C 074E/03

NOTULEN

357

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Transatlantische betrekkingen (debat)

Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (debat)

Mandaat van een lid

Stemmingen

Indiening van gegevens van de nationale rekeningen *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Mandaat van een lid (vervolg)

Stemmingen (voortzetting)

Aanpassing bepalingen ten aanzien van het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie en van het Protocol inzake vorderingen, gerechtelijke procedures en vrijwaring bij het Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart *** II (stemming)

Welkomstwoord

Stemmingen (voortzetting)

Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's *** II (stemming)

Plechtige vergadering — India

Stemmingen (voortzetting)

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie *** I (stemming)

Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectueleeigendomsrechten *** I (stemming)

Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart *** I (stemming)

Onderzoek van ongevallen in zeescheepsvaartsector *** I (stemming)

Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen *** I (stemming)

Havenstaatcontrole (herschikking) *** I (stemming)

Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) *** I (stemming)

Internationale standaarden inzake financiële informatie (stemming)

Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)

Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (stemming)

Multilaterale Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte (stemming)

Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (stemming)

Transatlantische betrekkingen (stemming)

Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten — Moratorium op de doodstraf (debat)

Oekraïne (debat)

Homofobie in Europa (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Snelle grensinterventieteams (debat)

Overheidsfinanciën in de EMU in 2006 (debat)

Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (debat)

Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over praktische tenuitvoerlegging *** I (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

373

BIJLAGE I

375

BIJLAGE II

393

AANGENOMEN TEKSTEN

505

P6_TA(2007)0138
Indiening van gegevens van de nationale rekeningen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr2223/96 van de Raad, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2007 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr2223/96 van de Raad, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft

505

P6_TA(2007)0139
Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Servië en Montenegro, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Aanpassing bepalingen betreffende het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het ontwerpbesluit van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van een Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie en van het Protocol inzake vorderingen, gerechtelijke procedures en vrijwaring bij het Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr2320/2002

508

BIJLAGE
GEMEENSCHAPPELIJKE BASISNORMEN VOOR DE BEVEILIGING VAN DE BURGERLUCHTVAART TEGEN WEDERRECHTELIJKE DADEN (ARTIKEL 4)

520

P6_TA(2007)0143
Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's

525

P6_TA(2007)0144
Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectueleeigendomsrechten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen

527

P6_TA(2007)0146
Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart

533

P6_TA(2007)0147
Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG

547

BIJLAGE I
VORM EN INHOUD VAN HET RAPPORT OVER HET VEILIGHEIDSONDERZOEK

558

BIJLAGE II
TE VERSTREKKEN GEGEVENS OVER ONGEVALLEN OF INCIDENTEN

561

P6_TA(2007)0148
Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

563

BIJLAGE I
VERDRAG VAN ATHENE INZAKE HET VERVOER VAN PASSAGIERS EN HUN BAGAGE OVER ZEE VAN 2002

567

BIJLAGE II
IMO-VOORBEHOUD VAN 2006

584

P6_TA(2007)0149
Havenstaatcontrole (herschikking) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking)

584

BIJLAGE I
ELEMENTEN VAN DE COMMUNAUTAIRE REGELING INZAKE HAVENSTAATCONTROLE

605

BIJLAGE II
SCHEEPSRISICOPROFIEL

609

BIJLAGE III
KENNISGEVING

610

BIJLAGE IV
LIJST VAN CERTIFICATEN EN DOCUMENTEN

610

BIJLAGE V
NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN „GEGRONDE REDENEN” VOOR EEN GEDETAILLEERDE INSPECTIE

612

BIJLAGE VI
PROCEDURES VOOR DE CONTROLE VAN SCHEPEN

613

BIJLAGE VII
PROCEDURE VOOR DE CONTROLE VAN VEILIGHEIDSASPECTEN OP SCHEPEN

613

BIJLAGE VIII
PROCEDURES VOOR DE UITGEBREIDE INSPECTIE VAN SCHEPEN

616

BIJLAGE IX
BEPALINGEN BETREFFENDE DE WEIGERING VAN TOEGANG TOT HAVENS VAN DE GEMEENSCHAP

618

BIJLAGE X
INSPECTIEVERSLAG

620

BIJLAGE XI
CRITERIA VOOR DE AANHOUDING VAN EEN SCHIP

621

BIJLAGE XII
MINIMUMEISEN VOOR INSPECTEURS

625

BIJLAGE XIII
PUBLICATIE VAN INFORMATIE IN VERBAND MET INSPECTIES, AANHOUDINGEN EN WEIGERINGEN VAN TOEGANG IN DE HAVENS VAN DE LIDSTATEN

626

BIJLAGE XIV
GEGEVENS WELKE MOETEN WORDEN VERSTREKT IN DE CONTEXT VAN DE CONTROLE OP DE UITVOERING

627

BIJLAGE XV

628

BIJLAGE XVI
CONCORDANTIETABEL

629

P6_TA(2007)0150
Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking)

633

BIJLAGE I
MINIMUMCRITERIA VOOR DE IN ARTIKEL 3 BEDOELDE ERKENDE ORGANISATIES

648

BIJLAGE II

650

BIJLAGE III
CoNCORDANTIETABEL

651

P6_TA(2007)0151
Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering
Besluit van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende instelling, bevoegdheden, samenstelling en ambtstermijn van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering

652

P6_TA(2007)0152
Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels
Resolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA)
Resolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Servië en Montenegro, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA)

658

P6_TA(2007)0154
Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Resolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over een thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transatlantische betrekkingen
Resolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over de transatlantische betrekkingen

670

P6_TA(2007)0156
Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië
Resolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (2006/2288(INI))

675

 

Donderdag, 26 april 2007

2008/C 074E/04

NOTULEN

680

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Betrekkingen tussen de Europese Unie en Zwitserland (debat)

Situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie (debat)

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Mededelingen van de Voorzitter

Stemmingen

Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over praktische tenuitvoerlegging *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Compensatie voor bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden, Guyana en Réunion (2007-2013) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid* (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Basisgegevens over koopkrachtpariteiten *** I (stemming)

Snelle-grensinterventieteams *** I (stemming)

Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden * (stemming)

Galileo (stemming)

Mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten (stemming)

Moratorium op de doodstraf (stemming)

Homofobie in Europa (stemming)

Overheidsfinanciën in de EMU in 2006 (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Agenda

Zimbabwe (debat)

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Recente onderdrukking van de betogingen in Rusland

Ontvoering van de journalist Alan Johnston in Gaza

Situatie van de mensenrechten op de Filipijnen

Stemmingen

Recente onderdrukking van de betogingen in Rusland (stemming)

Ontvoering van de journalist Alan Johnston in Gaza (stemming)

Situatie van de mensenrechten op de Filipijnen (stemming)

Zimbabwe (stemming)

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Stemverklaringen

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Onderzoek geloofsbrieven

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

699

BIJLAGE I

701

BIJLAGE II

711

AANGENOMEN TEKSTEN

734

P6_TA(2007)0157
Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over praktische tenuitvoerlegging *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van de Raad, met het oog op de vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de praktische tenuitvoerlegging (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van de Raad, met het oog op de vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de praktische tenuitvoerlegging

734

P6_TA(2007)0158
Compensatie voor bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden, Guyana en Réunion (2007-2013) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie van de extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion voor de periode 2007-2013 (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2004/585/EG tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over de situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Basisgegevens over koopkrachtpariteiten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten

748

P6_TA(2007)0162
Snelle-grensinterventieteams *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle-grensinterventieteams en tot wijziging van Verordening (EG) nr2007/2004 van de Raad wat betreft dat mechanisme (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 april 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr.../2007 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle-grensinterventieteams en tot wijziging van Verordening (EG) nr2007/2004 van de Raad wat betreft dat mechanisme en de regeling van de taken en bevoegdheden van uitgezonden functionarissen

749

BIJLAGE
Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

750

P6_TA(2007)0163
Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Onderhandelingen over de Galileo-concessieovereenkomst
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over de onderhandelingen over de Galileoconcessieovereenkomst

752

P6_TA(2007)0165
Mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het jaarverslag over de mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Moratorium op de doodstraf
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over het initiatief voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf

775

P6_TA(2007)0167
Homofobie in Europa
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over homofobie in Europa

776

P6_TA(2007)0168
Overheidsfinanciën in de EMU in 2006
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over overheidsfinanciën in de EMU in 2006 (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Recente onderdrukkingen van de betogingen in Rusland
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over Rusland

784

P6_TA(2007)0170
Ontvoering van de journalist Alan Johnston in Gaza
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over de ontvoering van de journalist Alan Johnston in Gaza

786

P6_TA(2007)0171
Situatie van de mensenrechten op de Filippijnen
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over de situatie van de mensenrechten op de Filippijnen

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Resolutie van het Europees Parlement van 26 april 2007 over Zimbabwe

791


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

ITS

Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top