Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 74, 2008m. kovas 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 74E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. kovo 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   (Pranešimai)

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2007-2008 m. SESIJA

 

2007 m. balandžio 23-26 d. posėdžiai

 

2007 m. balandžio 23 d., pirmadienis

2008/C 074E/01

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimai

Gauti dokumentai

Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Parlamento sudėtis

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas

Darbų programa

Finansinių interesų deklaracija

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (diskusijos)

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai ***I (diskusijos)

Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I (diskusijos)

Būsimos plėtros įtaka sanglaudos politikos veiksmingumui (diskusijos)

Komisijos metinės politikos strategija sudarant 2008 m. biudžetą (diskusijos)

Cukranendrių cukraus importo į Bulgariją ir Rumuniją tarifinės kvotos * (diskusijos)

Bulvių krakmolo gamybos kvotų sistema * (diskusijos)

Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (žalioji knyga) (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

16

 

2007 m. balandžio 24 d., antradienis

2008/C 074E/02

PROTOKOLAS

18

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006-2009 m. (diskusijos)

Oficialus pasveikinimas

Balsuoti skirtas laikas

EB ir Malaizijos susitarimas dėl kai kurių oro transporto paslaugų aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Europolo darbuotojams mokami baziniai atlyginimai ir išmokos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Cukranendrių cukraus importo į Bulgariją ir Rumuniją tarifinės kvotos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas atšaukti Vularo Ögerio imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: IV skirsnis — Teisingumo Teismas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: V skirsnis — Audito Rūmai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VI skirsnis — Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII A skirsnis — Europos ombudsmenas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII B skirsnis — Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (EPF) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų vertinimo agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)

Bulvių krakmolo gamybos kvotų sistema * (balsavimas)

Būsimos plėtros įtaka sanglaudos politikos veiksmingumui (balsavimas)

Komisijos metinės politikos strategija sudarant 2008 m. biudžetą (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: III skirsnis — Komisija (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis — Europos Parlamentas (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II skirsnis — Taryba (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VII skirsnis — Regionų komitetas (balsavimas)

2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)

Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006-2009 m. (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***I — Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***I — Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju ***I — Uosto valstybės atliekama kontrolė ***I — Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos ***I (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Klausimo priimtinumas (homofobija Europoje)

Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo — Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo * (diskusijos)

Galileo (diskusijos)

Bendrosios civilinės aviacijos saugumo taisyklės ***II (diskusijos)

Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas ***II (diskusijos)

Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

43

I PRIEDAS

45

II PRIEDAS

59

PRIIMTI TEKSTAI

157

P6_TA(2007)0103
EB ir Malaizijos vyriausybės susitarimas dėl kai kurių oro transporto paslaugų aspektų *
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Malaizijos vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Europolo darbuotojams mokami baziniai atlyginimai ir išmokos *
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Suomijos Respublikos iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo, patikslinančio Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Cukranendrių cukraus importo į Bulgariją ir Rumuniją tarifinės kvotos *
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl leidimo naudoti tarifines kvotas rafinavimo įmonėms skirto žaliavinio cukranendrių cukraus importui į Bulgariją ir Rumuniją 2006-2007, 2007-2008 ir 2008-2009 prekybos metais (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Prašymas atšaukti Vural Öger imunitetą
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prašymo atšaukti Vural Öger imunitetą (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, IV skirsnis - Teisingumo Teismas

160

160

161

P6_TA(2007)0108
2005 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, V skirsnis - Audito Rūmai

163

163

164

P6_TA(2007)0109
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

166

166

167

P6_TA(2007)0110
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII A skirsnis - Europos ombudsmenas

169

169

170

P6_TA(2007)0111
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VIII B skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

172

172

173

P6_TA(2007)0112
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų vertinimo agentūra

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2000/12/EB ir 2002/65/EB (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 24 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančią Direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančią Direktyvą 97/5/EB

273

P6_TA(2007)0129
Bulvių krakmolo gamybos kvotų sistema *
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Būsima plėtra ir sanglauda
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimos plėtros įtakos sanglaudos politikos veiksmingumui (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
2008 m. biudžetas. Komisijos metinės strategijos prioritetai
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos metinės strategijos prioritetų sudarant 2008 m. biudžetą (2007/2017(BUD))

280

1 PRIEDAS
2007 M. KOVO 7 D. TRIŠALIS DIALOGAS

287

2 PRIEDAS
PAREIŠKIMAI ĮVYKUS 2007 M. BALANDŽIO 18 D. TRIŠALIAM DIALOGUI

287

P6_TA(2007)0132
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: III skirsnis - Komisija

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: I skirsnis - Europos Parlamentas

320

320

321

P6_TA(2007)0134
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II skirsnis - Taryba

337

337

338

P6_TA(2007)0135
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: VII skirsnis - Regionų komitetas

339

339

340

P6_TA(2007)0136
2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos rekonstrukcijos agentūra

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006-2009 m.
2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006-2009 m. (2006/2232(INI))

348

 

2007 m. balandžio 25 d., trečiadienis

2008/C 074E/03

PROTOKOLAS

357

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Transatlantiniai santykiai (diskusijos)

2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Parlamento nario mandatas

Balsuoti skirtas laikas

Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Parlamento nario mandatas (pratęsta)

Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

EB sutarties IV antraštinės dalies nuostatų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendrasis susitarimas dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje ir dėl šios programos protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Bendrosios civilinės aviacijos saugumo taisyklės ***II (balsavimas)

Oficialus pasveikinimas

Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas ***II (balsavimas)

Iškilmingas posėdis. Indija

Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai ***I (balsavimas)

Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I (balsavimas)

Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***I (balsavimas)

Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***I (balsavimas)

Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju ***I (balsavimas)

Uosto valstybės atliekama kontrolė ***I (balsavimas)

Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos ***I (balsavimas)

Finansinės informacijos tarptautinės apskaitos taisyklės (balsavimas)

Laikinasis klimato kaitos komitetas (balsavimas)

Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (žalioji knyga) (balsavimas)

Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (balsavimas)

Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (balsavimas)

Transatlantiniai santykiai (balsavimas)

2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Žmogaus teisės pasaulyje 2006 m. ir ES politika — Moratoriumas dėl mirties bausmės (diskusijos)

Ukraina (diskusijos)

Homofobija Europoje (diskusijos)

Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Skubios pasienio pagalbos būriai (diskusijos)

Viešieji finansai EPS 2006 m. (diskusijos)

Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (diskusijos)

Praktinio įgyvendinimo ataskaitų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos supaprastinimas ir racionalizavimas ***I (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

373

I PRIEDAS

375

II PRIEDAS

393

PRIIMTI TEKSTAI

505

P6_TA(2007)0138
Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimas ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo

505

P6_TA(2007)0139
Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo *
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl daugiašalio susitarimo tarp Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Europos bendrijos, Islandijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Norvegijos Karalystės, Serbijos ir Juodkalnijos, Rumunijos ir JT Laikinosios administracijos atstovybės Kosove dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
EB sutarties IV antraštinės dalies suderinimas - Teisingumo Teismas *
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl nuostatų dėl Teisingumo Teismo suderinimo Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinei daliai priklausančiose srityse projekto (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Bendrasis susitarimas dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje ir dėl šios programos protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo *
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje bendrojo susitarimo ir Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje bendrojo susitarimo protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Civilinės aviacijos saugumo bendrosios taisyklės ***II
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002

508

PRIEDAS
CIVILINĖS AVIACIJOS APSAUGOS NUO NETEISĖTŲ VEIKSMŲ BENDRIEJI PAGRINDINIAI STANDARTAI (4 STRAIPSNIS)

520

P6_TA(2007)0143
Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas ***II
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo

525

P6_TA(2007)0144
Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies pakeičiančio Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies pakeičiančio Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

527

P6_TA(2007)0146
Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą

533

P6_TA(2007)0147
Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB, nustatančią pagrindinius principus, taikomus nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB

547

I PRIEDAS
SAUGUMO TYRIMO FORMA IR TURINYS

558

II PRIEDAS
PRANEŠIMO APIE AVARIJĄ ARBA INCIDENTĄ JŪROJE DUOMENYS

561

P6_TA(2007)0148
Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl keleivių vežėjų jūra ir vidaus vandenimis atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju

563

I PRIEDĖLIS
2002 M. ATĖNŲ KONVENCIJA DĖL KELEIVIŲ IR JŲ BAGAŽO VEŽIMO JŪRA

567

II PRIEDĖLIS
2006 M. TJO IŠLYGA

584

P6_TA(2007)0149
Uosto valstybės atliekama kontrolė ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės (nauja redakcija) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/.../EB dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės (nauja redakcija)

584

I PRIEDAS
BENDRIJOS UOSTO VALSTYBĖS ATLIEKAMŲ PATIKRINIMŲ REŽIMO ELEMENTAI

605

II PRIEDAS
LAIVŲ RIZIKOS LYGIS

609

III PRIEDAS
PRANEŠIMAS

610

IV PRIEDAS
LIUDIJIMŲ IR DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

610

V PRIEDAS
PAVYZDŽIAI, KAD YRA „AKIVAIZDUS PAGRINDAS“ ATLIKTI IŠPLĖSTINĮ PATIKRINIMĄ

612

VI PRIEDAS
LAIVŲ KONTROLĖS PROCEDŪROS

613

VII PRIEDAS
LAIVŲ SAUGUMO ASPEKTŲ KONTROLĖS TVARKA

613

VIII PRIEDAS
IŠSAMAUS LAIVŲ PATIKRINIMO TVARKA

616

IX PRIEDAS
NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU DRAUDIMU ĮPLAUKTI Į BENDRIJOS UOSTUS

618

X PRIEDAS
PATIKRINIMO ATASKAITA

620

XI PRIEDAS
LAIVO SULAIKYMO KRITERIJAI

621

XII PRIEDAS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI INSPEKTORIAMS

625

XIII PRIEDAS
INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU LAIVŲ TIKRINIMU, SULAIKYMU IR DRAUDIMU ĮPLAUKTI VALSTYBIŲ NARIŲ UOSTUOSE, SKELBIMAS

626

XIV PRIEDAS
DUOMENYS APIE ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRĄ

627

XV PRIEDAS

628

XVI PRIEDAS
ATITIKMENŲ LENTELĖ

629

P6_TA(2007)0150
Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos (nauja redakcija) ***I
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/ .../EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija)

633

I PRIEDAS
3 STRAIPSNYJE NURODYTOMS PRIPAŽINTOM ORGANIZACIJOMS TAIKOMI BŪTINIAUSI KRITERIJAI

648

II PRIEDAS

650

III PRIEDAS
ATITIKMENŲ LENTELĖ

651

P6_TA(2007)0151
Laikinasis klimato kaitos komitetas
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento sprendimas dėl laikinojo klimato kaitos komiteto sudarymo ir įgaliojimų, sudėties bei įgaliojimų laiko patvirtinimo

652

P6_TA(2007)0152
Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus konkurencijos taisykles
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Žaliosios knygos apie ieškinius dėl žalos, patirtos pažeidus EB antimonopolines taisykles (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendros aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą sudaryti daugiašalį susitarimą tarp Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Europos bendrijos, Islandijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Norvegijos Karalystės, Serbijos ir Juodkalnijos, Rumunijos ir JT Laikinosios administracijos atstovybės Kosove dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo

658

P6_TA(2007)0154
Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tausaus gamtinių išteklių naudojimo teminės strategijos (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transatlantiniai santykiai
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl transatlantinių santykių

670

P6_TA(2007)0156
2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita
2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2006 m. Kroatijos pažangos ataskaitos (2006/2288(INI))

675

 

2007 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis

2008/C 074E/04

PROTOKOLAS

680

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Asignavimų perkėlimas

Europos Sąjungos ir Šveicarijos santykiai (diskusijos)

Neįgalių moterų padėtis Europos Sąjungoje (diskusijos)

Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininko pranešimai

Balsuoti skirtas laikas

Praktinio įgyvendinimo ataskaitų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos supaprastinimas ir racionalizavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Papildomų išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Gvianos ir Reuniono, kompensavimas (2007-2013 m.) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Sprendimo 2004/585/EB, įsteigiančio regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką, keitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Neįgalių moterų padėtis Europos Sąjungoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pagrindinė informacija apie perkamosios galios paritetus ***I (balsavimas)

Skubios pasienio pagalbos būriai ***I (balsavimas)

Žuvų išteklių apsauga ir tausojamasis naudojimas * (balsavimas)

Galileo (balsavimas)

Žmogaus teisės pasaulyje 2006 m. ir ES politika (balsavimas)

Moratoriumas dėl mirties bausmės (balsavimas)

Homofobija Europoje (balsavimas)

Viešieji finansai EPS 2006 m. (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Darbotvarkė

Zimbabvė (diskusijos)

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

Jėgos panaudojimas nesenai vykusiose demonstracijose Rusijoje

Žurnalisto Alan Johnston pagrobimas Gazoje

Žmogaus teisių padėtis Filipinuose

Balsuoti skirtas laikas

Jėgos panaudojimas nesenai vykusiose demonstracijose Rusijoje (balsavimas)

Žurnalisto Alan Johnston pagrobimas Gazoje (balsavimas)

Žmogaus teisių padėtis Filipinuose (balsavimas)

Zimbabvė (balsavimas)

Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Paaiškinimai dėl balsavimo

Parlamento sudėtis

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Įgaliojimų tikrinimas

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

699

I PRIEDAS

701

II PRIEDAS

711

PRIIMTI TEKSTAI

734

P6_TA(2007)0157
Praktinio įgyvendinimo ataskaitų supaprastinimas ir racionalizavimas ***I
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 26 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas

734

P6_TA(2007)0158
Papildomų išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Gvianos bei Reuniono, kompensavimas (2007-2013 m.) *
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio papildomų išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono departamentų, kompensavimo sistemą 2007-2013 m. (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Sprendimo 2004/585/EB, įsteigiančio regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką, keitimas *
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Neįgalių moterų padėtis Europos Sąjungoje
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl neįgalių moterų padėties Europos Sąjungoje (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Pagrindinė informacija apie perkamosios galios paritetus ***I
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 26 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo

748

P6_TA(2007)0162
Skubios pasienio pagalbos būriai ***I
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Skubios pasienio pagalbos būrių sudarymo mechanizmą ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, kiek tai susiję su šiuo mechanizmu (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 26 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007, nustatantį Skubios pasienio pagalbos būrių sudarymo mechanizmą ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, kiek tai susiję su šiuo mechanizmu, bei reglamentuojantį pakviestųjų pareigūnų užduotis ir įgaliojimus

749

PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

750

P6_TA(2007)0163
Žuvų išteklių apsauga ir tausojamasis naudojimas *
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Derybos dėl GALILEO koncesijos sutarties
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl GALILEO koncesijos sutarties

752

P6_TA(2007)0165
Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių pasaulyje 2006 m. ir ES politika šioje srityje
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2006 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių pasaulyje ir ES politikos šioje srityje (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Mirties bausmės moratoriumas
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės moratoriumo

775

P6_TA(2007)0167
Homofobija Europoje
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl homofobijos Europoje

776

P6_TA(2007)0168
Viešieji finansai EPS 2006 m.
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl EPS viešųjų finansų 2006 m. (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Jėgos panaudojimas neseniai vykusiose demonstracijose Rusijoje
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl jėgos panaudojimo neseniai vykusiose demonstracijose Rusijoje

784

P6_TA(2007)0170
Žurnalisto Alano Johnstono pagrobimas Gazoje
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalisto Alano Johnstono pagrobimo Gazoje

786

P6_TA(2007)0171
Žmogaus teisių padėtis Filipinuose
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Filipinuose

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabvė
2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Zimbabvės

791


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Informacija dėl balsavimui skirto laiko

Jeigu nenurodyta priešingai, pranešėjai prieš balsavimą raštu informavo pirmininką apie savo poziciją dėl pataisų.

Parlamento komitetų pavadinimų sutrumpinimai

AFET

Užsienio reikalų komitetas

DEVE

Plėtros komitetas

INTA

Tarptautinės prekybos komitetas

BUDG

Biudžeto komitetas

CONT

Biudžeto kontrolės komitetas

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

ENVI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas

ITRE

Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

TRAN

Transporto ir turizmo komitetas

REGI

Regioninės plėtros komitetas

AGRI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

PECH

Žuvininkystės komitetas

CULT

Kultūros ir švietimo komitetas

JURI

Teisės komitetas

LIBE

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

AFCO

Konstitucinių reikalų komitetas

FEMM

Moterų teisių ir lygių galimybių komitetas

PETI

Peticijų komitetas

Frakcijų pavadinimų sutrumpinimai

PPE-DE

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija

PSE

Socialistų frakcija Europos Parlamente

ALDE

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

UEN

Sąjungos už tautų Europą frakcija

Verts/ALE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

GUE/NGL

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

IND/DEM

Nepriklausomybės ir demokratijos frakcija

ITS

Tapatybės, tradicijų ir suvereniteto frakcija

NI

Nepriklausomi Parlamento nariai

LT

 

Top