Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 74, 20. marts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 74E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
20. marts 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   (Oplysninger)

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Mødeperioden fra den 23. til 26. april 2007

 

Mandag, den 23. april 2007

2008/C 074E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæringer fra formanden

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Arbejdsplan

Erklæring om økonomisk interesse

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Betalingstjenester i det indre marked ***I (forhandling)

Lægemidler til avanceret terapi ***I (forhandling)

Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (forhandling)

Samhørighedspolitikkens effektivitet (forhandling)

Budget 2008: Kommissionens årlige strategiske prioriteter (forhandling)

Import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker * (forhandling)

Kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse * (forhandling)

Grønbog om erstatningssøgsmål (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

16

 

Tirsdag, den 24. april 2007

2008/C 074E/02

PROTOKOL

18

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Afgørelse om uopsættelighed

Decharge for regnskabsåret 2005 (forhandling)

Bekæmpelse af hiv/aids (forhandling)

Velkomstord

Afstemningstid

Aftale EF/Malaysia om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Godtgørelser for Europols personale * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Vural Ögers parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Sektion IV, Domstolen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Sektion V, Revisionsretten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Sektion VIII A, Den Europæiske Ombudsmand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Sektion VIII B, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Observationscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Miljøagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Lægemiddelagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Eurojust (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betalingstjenester i det indre marked ***I (afstemning)

Kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse * (afstemning)

Samhørighedspolitikkens effektivitet (afstemning)

Budget 2008: Kommissionens årlige strategiske prioriteter (afstemning)

Decharge 2005: Sektion III, Kommissionen (afstemning)

Decharge 2005: Sektion I, Europa-Parlamentet (afstemning)

Decharge 2005: Sektion II, Rådet (afstemning)

Decharge 2005: Sektion VII, Regionsudvalget (afstemning)

Decharge 2005: Det Europæiske Genopbygningsagentur (afstemning)

Bekæmpelse af hiv/aids (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***I — Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***I — Ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje ***I — Havnestatskontrol ***I — Inspektion og syn af skibe ***I (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Afvisning af en sag af formelle grunde (homofobi i Europa)

Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde — Aftale om et fælleseuropæisk luftfartsområde * (forhandling)

Galileo (forhandling)

Sikkerhed inden for civil luftfart ***II (forhandling)

Vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser ***II (forhandling)

Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

43

BILAG I

45

BILAG II

59

VEDTAGNE TEKSTER

157

P6_TA(2007)0103
Aftale EF/Malaysia om visse aspekter af lufttrafik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysias regering om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Godtgørelser for Europols personale *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2007 om Republikken Finlands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2007 om forslag til Rådets forordning om åbning af toldkontingenter for import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker til raffinering i produktionsårene 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 (KOM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Anmodning om ophævelse af Vural Ögers immunitet
Europa-Parlamentets afgørelse af 24. april 2007 om anmodning om ophævelse af Vural Ögers immunitet (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Decharge 2005: Sektion IV, Domstolen

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Decharge 2005: Sektion V, Revisionsretten

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Decharge 2005: Sektion VII, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Decharge 2005: Sektion VIII A, Den Europæiske Ombudsmand

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Decharge 2005: Sektion VIII B, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Decharge 2005: 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Decharge 2005: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Decharge 2005: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Decharge 2005: Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Decharge 2005: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Decharge 2005: Det Europæiske Miljøagentur

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Decharge 2005: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Decharge 2005: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Decharge 2005: Det Europæiske Lægemiddelagentur

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Decharge 2005: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Decharge 2005: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Decharge 2005: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Decharge 2005: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Decharge 2005: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Decharge 2005: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Decharge 2005: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Betalingstjenester i det indre marked ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2000/12/EF og 2002/65/EF (KOM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF

273

P6_TA(2007)0129
Kvoteordningen for produktionen af kartoffelstivelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse (KOM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Samhørighedspolitikkens effektivitet
Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2007 om konsekvenserne af fremtidige udvidelser for samhørighedspolitikkens effektivitet (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Budget 2008: Kommissionens årlige strategiske prioriteter
Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2007 om Kommissionens årlige politikstrategi for 2008-budgetproceduren (2007/2017(BUD))

280

BILAG I
TREPARTSMØDET DEN 7. MARTS 2007

287

BILAG II
ERKLÆRINGER I FORLÆNGELSE AF TREPARTSMØDET DEN 18. APRIL 2007

287

P6_TA(2007)0132
Decharge 2005: Sektion III, Kommissionen

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Decharge 2005: Sektion I, Europa-Parlamentet

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Decharge 2005: Sektion II, Rådet

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Decharge 2005: Sektion VII, Regionsudvalget

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Decharge 2005: Det Europæiske Genopbygningsagentur

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Bekæmpelse af hiv/aids
Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2007 om bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene i perioden 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Onsdag, den 25. april 2007

2008/C 074E/03

PROTOKOL

357

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Transatlantiske forbindelser (forhandling)

Periodisk rapport 2006 om Kroatien (forhandling)

Et medlems mandat

Afstemningstid

Indberetning af nationalregnskabsdata ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Aftale om et fælleseuropæisk luftfartsområde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Et medlems mandat (fortsat)

Afstemningstid (fortsat)

Tilpasning af bestemmelserne i afsnit IV i EF-traktaten vedrørende Domstolens kompetence * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Rammeaftale om et multilateralt atom- og miljøprogram i Rusland * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Sikkerhed inden for civil luftfart ***II (afstemning)

Velkomstord

Afstemningstid (fortsat)

Vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser ***II (afstemning)

Højtideligt møde — Indien

Afstemningstid (fortsat)

Lægemidler til avanceret terapi ***I (afstemning)

Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (afstemning)

Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***I (afstemning)

Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***I (afstemning)

Ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje ***I (afstemning)

Havnestatskontrol ***I (afstemning)

Inspektion og syn af skibe ***I (afstemning)

Internationale regnskabsstandarder for finansinformation (afstemning)

Nedsættelse af et midlertidligt udvalg om klimaændringer (afstemning)

Grønbogen om erstatningssøgsmål (afstemning)

Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde (afstemning)

Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (afstemning)

Transatlantiske forbindelser (afstemning)

Periodisk rapport 2006 om Kroatien (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Årsberetning om menneskerettigheder 2006 — Moratorium for dødsstraf (forhandling)

Ukraine (forhandling)

Homofobi i Europa (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Hurtige indsatshold ved grænserne (forhandling)

De offentlige finanser i ØMU i 2006 (forhandling)

Styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere (forhandling)

Forenkling og rationalisering af fællesskabsdirektiver ***I (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

373

BILAG I

375

BILAG II

393

VEDTAGNE TEKSTER

505

P6_TA(2007)0138
Indberetning af nationalregnskabsdata ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata (KOM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata

505

P6_TA(2007)0139
Aftale om et fælleseuropæisk luftfartsområde *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Det Europæiske Fællesskab, Republikken Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kongeriget Norge, Serbien og Montenegro, Rumænien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde (FELO) (KOM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Tilpasning af bestemmelserne i afsnit IV i EF-traktaten vedrørende Domstolens beføjelser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Rådets afgørelse om tilpasning af bestemmelserne vedrørende Domstolens beføjelser på de områder, der er omfattet af afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (KOM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Rammeaftale om et multilateralt atom- og miljøprogram i Rusland *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Rådets beslutning om indgåelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab af en rammeaftale om et multilateralt atom- og miljøprogram i Den Russiske Føderation og af protokollen om erstatningskrav, sagsanlæg og erstatning til rammeaftalen om et multilateralt atom- og miljøprogram i Den Russiske Føderation (KOM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Sikkerhed inden for civil luftfart ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002

508

BILAG
FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER FOR BESKYTTELSE AF CIVIL LUFTFART MOD ULOVLIGE HANDLINGER (ARTIKEL 4)

520

P6_TA(2007)0143
Vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser

525

P6_TA(2007)0144
Lægemidler til avanceret terapi ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (KOM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (KOM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

527

P6_TA(2007)0146
Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (KOM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet

533

P6_TA(2007)0147
Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF (KOM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF

547

BILAG I
UNDERSØGELSESRAPPORTENS FORM OG INDHOLD

558

BILAG II
ANMELDELSESDATA FOR ULYKKER ELLER HÆNDELSER TIL SØS

561

P6_TA(2007)0148
Ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje (KOM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen

563

BILAG I
ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE

567

BILAG II
IMO-FORBEHOLDET AF 2006

584

P6_TA(2007)0149
Havnestatskontrol ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning) (KOM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om havnestatskontrol (omarbejdning)

584

BILAG I
ELEMENTER I FÆLLESSKABETS ORDNING FOR HAVNESTATSINSPEKTION

605

BILAG II
SKIBES RISIKOPROFIL

609

BILAG III
ANMELDELSE

610

BILAG IV
LISTE OVER CERTIFIKATER OG DOKUMENTER

610

BILAG V
EKSEMPLER PÅ »BEGRUNDET MISTANKE«, SOM MEDFØRER EN MERE DETALJERET INSPEKTION

612

BILAG VI
PROCEDURER FOR KONTROL MED SKIBE

613

BILAG VII
PROCEDURER FOR SIKRINGSKONTROL AF SKIBE

613

BILAG VIII
PROCEDURER FOR UDVIDET INSPEKTION AF SKIBE

616

BILAG IX
BESTEMMELSER VEDRØRENDE ADGANGSFORBUD TIL FÆLLESSKABETS HAVNE

618

BILAG X
INSPEKTIONSRAPPORT

620

BILAG XI
KRITERIER FOR TILBAGEHOLDELSE AF ET SKIB

621

BILAG XII
SKIBSINSPEKTØRERS MINIMUMSKVALIFIKATIONER

625

BILAG XIII
OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSPEKTIONER, TILBAGEHOLDELSER OG ADGANGSFORBUD I MEDLEMSSTATERNES HAVNE

626

BILAG XIV
OPLYSNINGER, DER FREMSENDES I FORBINDELSE MED OVERVÅGNING AF GENNEMFØRELSEN

627

BILAG XV

628

BILAG XVI
SAMMENLIGNINGSTABEL

629

P6_TA(2007)0150
Inspektion og syn af skibe ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (KOM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning)

633

BILAG I
MINIMUMSKRAV TIL DE I ARTIKEL 3 OMHANDLEDE ANERKENDTE ORGANISATIONER

648

BILAG II

650

BILAG III
SAMMENLIGNINGSTABEL

651

P6_TA(2007)0151
Nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer
Europa-Parlamentets afgørelse af 25. april 2007 om nedsættelse af et midlertidigt udvalg om klimaændringer og fastsættelse af dets sagsområde, sammensætning og funktionsperiode

652

P6_TA(2007)0152
Grønbogen om erstatningssøgsmål
Europa-Parlamentets beslutning af 25. april 2007 om grønbogen om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde
Europa-Parlamentets beslutning af 25. april 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den multilaterale aftale mellem Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Det Europæiske Fællesskab, Republikken Island, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kongeriget Norge, Serbien og Montenegro, Rumænien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde (FELO)

658

P6_TA(2007)0154
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer
Europa-Parlamentets beslutning af 25. april 2007 om temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transatlantiske forbindelser
Europa-Parlamentets beslutning af 25. april 2007 om de transatlantiske forbindelser

670

P6_TA(2007)0156
Periodisk rapport 2006 om Kroatien
Europa-Parlamentets beslutning af 25. april 2007 om periodisk rapport 2006 om Kroatiens fremskridt mod tiltrædelse (2006/2288(INI))

675

 

Torsdag, den 26. april 2007

2008/C 074E/04

PROTOKOL

680

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Forbindelserne EU/Schweiz (forhandling)

Handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union (forhandling)

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Meddelelser fra formanden

Afstemningstid

Forenkling og rationalisering af fællesskabsdirektiver ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Afsætning af visse fiskevarer * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Regionale råd inden for fiskeripolitikken * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Basisoplysninger om købekraftpariteter ***I (afstemning)

Hurtige grænseindsatshold ***I (afstemning)

Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne * (afstemning)

Galileo (afstemning)

Årsberetning om menneskerettigheder 2006 (afstemning)

Moratorium for dødsstraf (afstemning)

Homofobi i Europa (afstemning)

De offentlige finanser i ØMU i 2006 (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Dagsorden

Zimbabwe (forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland

Bortførelse af journalisten Alan Johnston i Gaza

Menneskerettighedssituationen i Filippinerne

Afstemningstid

Den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland (afstemning)

Bortførelse af journalisten Alan Johnston i Gaza (afstemning)

Menneskerettighedssituationen i Filippinerne (afstemning)

Zimbabwe (afstemning)

Stemmerettelser og -intentioner

Stemmeforklaringer

Parlamentets sammensætning

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Valgs prøvelse

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tidspunkt for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

699

BILAG I

701

BILAG II

711

VEDTAGNE TEKSTER

734

P6_TA(2007)0157
Forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (KOM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse

734

P6_TA(2007)0158
Afsætning af visse fiskevarer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Rådets forordning om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskevarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion for perioden 2007-2013 (KOM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Regionale råd inden for fiskeripolitikken *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2004/585/EF om oprettelse af regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik (KOM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Basisoplysninger om købekraftpariteter ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (KOM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf

748

P6_TA(2007)0162
Hurtige grænseindsatshold ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning (KOM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 26. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes opgaver og beføjelser

749

BILAG
ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

750

P6_TA(2007)0163
Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (KOM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Galileo-koncessionsaftalen
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om forhandlingerne om Galileo-koncessionsaftalen

752

P6_TA(2007)0165
Årsberetning om menneskerettighederne 2006
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2006 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2020 (INI))

753

P6_TA(2007)0166
Moratorium for dødsstraf
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om initiativet til et universelt moratorium for dødsstraf

775

P6_TA(2007)0167
Homofobi i Europa
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om homofobi i Europa

776

P6_TA(2007)0168
De offentlige finanser i ØMU i 2006
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om de offentlige finanser i ØMU i 2006 (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om Rusland

784

P6_TA(2007)0170
Bortførelse af journalisten Alan Johnston i Gaza
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om bortførelsen af journalisten Alan Johnston i Gaza

786

P6_TA(2007)0171
Menneskerettighedssituationen i Filippinerne
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om menneskerettighedssituationen i Filippinerne

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 om Zimbabwe

791


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

ITS

Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet

NI

Løsgængere

DA

 

Top