Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 74, 2008. március 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 74E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. március 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   (Tájékoztatások)

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2007-2008

 

2007. április 23-26-i ülések

 

2007. április 23., hétfő

2008/C 074E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az elnök nyilatkozatai

Dokumentumok benyújtása

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament tagjai

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Ügyrend

Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Fizetési szolgáltatások a belső piacon ***I (vita)

Innovatív terápiás gyógyszerek ***I (vita)

A szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló büntetőjogi intézkedések ***I (vita)

A jövőbeli bővítések következményei a kohéziós politika hatékonyságára nézve (vita)

2008. évi költségvetés: a Bizottság éves politikai stratégiája (vita)

Vámkontingensek a nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára * (vita)

Kvótarendszer a burgonyakeményítő gyártására * (vita)

Zöld könyv az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

16

 

2007. április 24., kedd

2008/C 074E/02

JEGYZŐKÖNYV

18

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

Határozat sürgősségi eljárásról

A 2005. évi általános költségvetéssel kapcsolatos mentesítések (vita)

A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 (vita)

Köszöntés

Szavazások órája

Az EK és Malajzia közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Vámkontingensek a nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Vural Öger úr parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: IV: szakasz, Európai Bíróság (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: V. szakasz, Számvevőszék (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (azEljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Eurojust (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Fizetési szolgáltatások a belső piacon ***I (szavazás)

Kvótarendszer a burgonyakeményítő gyártására * (szavazás)

A jövőbeli bővítések következményei a kohéziós politika hatékonyságára nézve (szavazás)

2008. évi költségvetés: a Bizottság éves politikai stratégiája (szavazás)

2005. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság (szavazás)

2005. évi mentesítés: I. szakasz, Európai Parlament (szavazás)

2005. évi mentesítés: II. szakasz, Tanács (szavazás)

2005. évi mentesítés: VII. szakasz, Régiók Bizottsága (szavazás)

2005. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)

A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***I - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I - A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***I - A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I - Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek ***I (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Előzetes kérdés (homofóbia Európában)

Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról - Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (vita)

Galileo (vita)

Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II (vita)

Az árvízi kockázatok felmérése és kezelése ***II (vita)

Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

43

I. MELLÉKLET

45

II. MELLÉKLET

59

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

157

P6_TA(2007)0103
Az EK és Malajzia közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *
Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Malajzia kormánya közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások *
Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a Finn Köztársaságnak az Europol alkalmazottai alapbérének, valamint juttatásainak és pótlékainak kiigazításáról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
A nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitása *
Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a finomítóüzemeknek a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évben történő ellátására szánt nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Vural Öger parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata a Vural Öger mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
2005. évi mentesítés: IV. szakasz: Bíróság

160

160

161

P6_TA(2007)0108
2005. évi mentesítés: V. szakasz: Számvevőszék

163

163

164

P6_TA(2007)0109
2005. évi mentesítés: VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

166

166

167

P6_TA(2007)0110
2005. évi mentesítés: VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman

169

169

170

P6_TA(2007)0111
2005. évi mentesítés: VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos

172

172

173

P6_TA(2007)0112
2005. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEDEFOP

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
2005. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
2005. évi mentesítés: a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
2005. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
2005. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
2005. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
2005. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
2005. évi mentesítés: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
2005. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
2005. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
2005. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
2005. évi mentesítés: Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
2005. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
2005. évi mentesítés: Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Fizetési szolgáltatások a belső piacon ***I
Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 24-én került elfogadásra a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

273

P6_TA(2007)0129
A burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozása *
Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
A jövőbeli bővítések és a kohéziós politika
Az Európai Parlament 2007. április 24.-i állásfoglalása a jövőbeni bővítések következményeiről a kohéziós politika hatékonyságára (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
A Bizottság éves politikai stratégiája 2008-ra
Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása a Bizottság 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó éves politikai stratégiájáról (2007/2017(BUD))

280

I. MELLÉKLET
2007. MÁRCIUS 7-I HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉS

287

II. MELLÉKLET
A 2007. ÁPRILIS 18-I HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉST KÖVETŐ NYILATKOZATOK

287

P6_TA(2007)0132
2005. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
2005. évi mentesítés: I. szakasz - Európai Parlament

320

320

321

P6_TA(2007)0134
2005. évi mentesítés: II. szakasz - Tanács

337

337

338

P6_TA(2007)0135
2005. évi mentesítés: VII. szakasz - a Régiók Bizottsága

339

339

340

P6_TA(2007)0136
2005. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009
Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről (2006-2009) (2006/2232(INI))

348

 

2007. április 25., szerda

2008/C 074E/03

JEGYZŐKÖNYV

357

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Transzatlanti kapcsolatok (vita)

A Horvátország által elért haladásról szóló 2006-os jelentés (vita)

Egy képviselő mandátuma

Szavazások órája

A nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Egy képviselő mandátuma (folytatás)

Szavazások órája (folytatás)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezéseinek kiigazítása * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás és e keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyve * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II (szavazás)

Köszöntés

Szavazások órája (folytatás)

Az árvízi kockázatok felmérése és kezelése ***II (szavazás)

Ünnepélyes ülés - India

Szavazások órája (folytatás)

Innovatív terápiás gyógyszerek ***I (szavazás)

A szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló büntetőjogi intézkedések ***I (szavazás)

A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***I (szavazás)

A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I (szavazás)

A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***I (szavazás)

A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I (szavazás)

Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek ***I (szavazás)

A pénzügyi információkra vonatkozó nemzetközi számviteli szabályok (szavazás)

A klímaváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság (szavazás)

A trösztre és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó közösségi jogszabályok megsértésére épülő kártérítési keresetek (zöld könyv) (szavazás)

Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról (szavazás)

Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról (szavazás)

Transzatlanti kapcsolatok (szavazás)

Horvátország 2006. évi országjelentése (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az emberi jogok 2006-os helyzete a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája - Halálbüntetési moratórium (vita)

Ukrajna (vita)

Homofóbia Európában (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Gyorsreagálású alakulatok a határokon (vita)

Államháztartás a GMU-ban 2006-ban (vita)

Az európai jogalkotás erősítése a munkavállalók tájékoztatása és konzultációja tekintetében (vita)

Az egészségvédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó irányelvek gyakorlati megvalósítására vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése ***I (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

373

I. MELLÉKLET

375

II. MELLÉKLET

393

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

505

P6_TA(2007)0138
A nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

505

P6_TA(2007)0139
Közös európai légtér kialakításáról szóló többoldalú megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér (ECAA) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezéseinek kiigazítása *
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. címe alá tartozó területeken a Bírósággal kapcsolatos rendelkezések kiigazítására irányuló tanácsi határozattervezetről (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás *
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodásnak és az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

508

MELLÉKLET
A POLGÁRI LÉGI KÖZLEKEDÉS JOGELLENES CSELEKMÉNYEKKEL SZEMBENI VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEK (4. CIKK)

520

P6_TA(2007)0143
Az árvízkockázatok értékelése és kezelése ***II
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló tanácsi közös álláspontról (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

525

P6_TA(2007)0144
Fejlett terápiás gyógyszerkészítmények ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

526

P6_TA(2007)0145
A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének biztosítására szolgáló büntetőjogi intézkedések ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (COM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

527

P6_TA(2007)0146
A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

533

P6_TA(2007)0147
A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

547

I. MELLÉKLET
A BIZTONSÁGI VIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ JELENTÉS FORMÁTUMA ÉS TARTALMA

558

II. MELLÉKLET
A TENGERI BALESETRŐL VAGY RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSBEN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

561

P6_TA(2007)0148
A tengeri és belvízi személyszállítók baleseti felelőssége ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri és belvízi személyszállítók baleseti felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

563

I. MELLÉKLET
A TENGERI UTAS- ÉS POGGYÁSZSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 2002. ÉVI ATHÉNI EGYEZMÉNY

567

II. MELLÉKLET
A 2006-OS IMO-FENNTARTÁS

584

P6_TA(2007)0149
A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat) (COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat)

584

I. MELLÉKLET
A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK KÖZÖSSÉGI RENDSZERÉNEK ELEMEI

605

II. MELLÉKLET
HAJÓK KOCKÁZATI PROFILJA

609

III. MELLÉKLET
ÉRTESÍTÉS

610

IV. MELLÉKLET
BIZONYÍTVÁNYOK ÉS DOKUMENTUMOK LISTÁJA

610

V. MELLÉKLET
PÉLDÁK A RÉSZLETESEBB ELLENŐRZÉSHEZ SZÜKSÉGES „EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKOKRA”

612

VI. MELLÉKLET
HAJÓ-ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

613

VII. MELLÉKLET
A HAJÓK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

613

VIII. MELLÉKLET
A HAJÓK MEGERŐSÍTETT ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

616

IX. MELLÉKLET
A KÖZÖSSÉG KIKÖTŐIBŐL TÖRTÉNŐ KITILTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

618

X. MELLÉKLET
VIZSGÁLATI JELENTÉS

620

XI. MELLÉKLET
A HAJÓVISSZATARTÁS KRITÉRIUMAI

621

XII. MELLÉKLET
AZ ELLENŐRÖKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

625

XIII. MELLÉKLET
A TAGÁLLAMOK KIKÖTŐIBEN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSEKKEL, VISSZATARTÁSOKKAL ÉS BELÉPÉS MEGTAGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELE

626

XIV. MELLÉKLET
A VÉGREHAJTÁS FELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ ADATOK

627

XV. MELLÉKLET

628

XVI. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

629

P6_TA(2007)0150
Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek (átdolgozott változat) ***I
Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványaról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat) (COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat)

633

I. MELLÉKLET
A 3. CIKKBEN HIVATKOZOTT ELISMERT SZERVEZETEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

648

II. MELLÉKLET

650

III. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

651

P6_TA(2007)0151
Éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság
Az Európai Parlament 2007. április 25-i határozata az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság felállításáról, valamint hatáskörének, összetételének és megbízatási időtartamának megállapításáról

652

P6_TA(2007)0152
A versenyszabályok megsértésén alapuló kártérítési keresetek
Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása az EK antitröszt szabályainak megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló zöld könyvről (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás
Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér (ECAA) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

658

P6_TA(2007)0154
Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható használatáról
Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása a természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégiáról (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transzatlanti kapcsolatok
Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása a transzatlanti kapcsolatokról

670

P6_TA(2007)0156
Horvátország 2006. évi országjelentése
Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása Horvátország 2006. évi országjelentéséről (2006/2288(INI))

675

 

2007. április 26., csütörtök

2008/C 074E/04

JEGYZŐKÖNYV

680

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Előirányzatok átcsoportosítása

Az Európai Unió és Svájc közötti kapcsolatok (vita)

A fogyatékkal élő nők helyzete az Európai Unióban (vita)

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnökség közleményei

Szavazások órája

Az egészségvédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó irányelvek gyakorlati megvalósítására vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli területeiről származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló 2004/585/EK határozat módosítása* (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A fogyatékkal élő nők helyzete az Európai Unióban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk ***I (szavazás)

Gyorsreagálású alakulatok a határokon ***I (szavazás)

A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása * (szavazás)

Galileo (szavazás)

Az emberi jogok 2006-os helyzete a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája (szavazás)

Halálbüntetési moratórium (szavazás)

Homofóbia Európában (szavazás)

Államháztartás a GMU-ban 2006-ban (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Napirend

Zimbabwe (vita)

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

A nemrég történt oroszországi tüntetések leverése

Alan Johnston újságíró gázai elrablása

Az emberi jogok helyzete a Fülöp-szigeteken

Szavazások órája

A nemrég történt oroszországi tüntetések leverése (szavazás)

Alan Johnston újságíró gázai elrablása (szavazás)

Az emberi jogok helyzete a Fülöp-szigeteken (szavazás)

Zimbabwe (szavazás)

Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazáshoz fűzött indokolások

A Parlament tagjai

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Mandátumvizsgálat

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

699

I. MELLÉKLET

701

II. MELLÉKLET

711

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

734

P6_TA(2007)0157
Az egészségvédelemmel és a munkavállalók biztonságával kapcsolatos irányelvek: a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése ***I
Az Európai Parlament 2007. április 26-i jogalkotási állásfoglalása a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 26-án került elfogadásra a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2007/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

734

P6_TA(2007)0158
Egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezése *
Az Európai Parlament 2007. április 26-i jogalkotási állásfoglalása az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
A közös halászati politika (regionális tanácsadó testületek) *
Az Európai Parlament 2007. április 26-i jogalkotási állásfoglalása a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló, 2004/585/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
A fogyatékkal élő nők helyzete az Európai Unióban
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása a fogyatékkal élő nők helyzetéről az Európai Unióban (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
A vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk ***I
Az Európai Parlament 2007. április 26-i jogalkotási állásfoglalása a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 26-án került elfogadásra a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló.../2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

748

P6_TA(2007)0162
Gyorsreagálású határvédelmi csapatok ***I
Az Európai Parlament 2007. április 26-i jogalkotási állásfoglalása a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 26-án került elfogadásra a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról szóló, 2007/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

749

MELLÉKLET
AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

750

P6_TA(2007)0163
A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása *
Az Európai Parlament 2007. április 26-i jogalkotási állásfoglalása a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
A Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalások
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása a Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról

752

P6_TA(2007)0165
2006-os éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló, 2006-os éves jelentésről és az EU ezzel kapcsolatos politikájáról (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
A halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratórium
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről

775

P6_TA(2007)0167
Homofóbia Európában
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása a homofóbiáról Európában

776

P6_TA(2007)0168
Államháztartás a GMU-ban 2006-ban
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása az „Államháztartás a GMU-ban - 2006” című közleményről (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
A közelmúltbeli tüntetések elfojtása Oroszországban
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása Oroszországról

784

P6_TA(2007)0170
Alan Johnston újságíró gázai elrablása
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása Alan Johnston újságíró gázai elrablásáról

786

P6_TA(2007)0171
Emberi jogi helyzet a Fülöp-szigeteken
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása az emberi jogi helyzetről a Fülöp-szigeteken

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása Zimbabwéről

791


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

ITS

az Identitás, Hagyomány, Szuverenitás képviselőcsoport

NI

Független képviselők

HU

 

Top