EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:006:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 6, 11 януари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.006.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 6

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
11 януари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 14/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Limone di Sorrento (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент (ЕС) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели (1)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за установяване на мерки за прилагане за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (1)

7

 

 

Регламент (ЕС) № 17/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент (ЕС) № 18/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/8/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 януари 2011 година относно някои временни защитни мерки срещу болестта шап в България (нотифицирано под номер C(2011) 70)  (1)

15

 

 

2011/9/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/89/ЕС относно преходните мерки във връзка с прилагането по отношение на предприятия в Румъния на някои структурни изисквания на регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 9695)  (1)

30

 

 

2011/10/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 25 ноември 2010 година относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/24)

35

 

 

2011/11/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 27 декември 2010 година относно предаването на поверителни данни съгласно общата рамка за регистрите на предприятията за статистически цели (ЕЦБ/2010/33)

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top