EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:006:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 6, 2011. gada 11. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.006.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 11. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 14/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Limone di Sorrento (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 15/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz atzītām testēšanas metodēm jūras biotoksīnu noteikšanai dzīvās gliemenēs (1)

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 16/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus ātrās reaģēšanas sistēmai pārtikas un barības jomā (1)

7

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 17/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 18/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

13

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/8/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 6. janvāris) par konkrētiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 70)  (1)

15

 

 

2011/9/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 10. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2010/89/ES attiecībā uz pārejas pasākumiem attiecībā uz tādu konkrētu strukturālu prasību piemērošanu uzņēmumiem Rumānijā, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 9695)  (1)

30

 

 

2011/10/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 25. novembris) par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus no apgrozībā esošajām euro banknotēm un vērtspapīru tirgu programmas ietvaros nopirktajiem vērtspapīriem (ECB/2010/24)

35

 

 

2011/11/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 27. decembris) par konfidenciālu datu nosūtīšanu kopējai uzņēmumu reģistru sistēmai statistikas vajadzībām (ECB/2010/33)

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top