EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:006:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 6, 11 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.006.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 6

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
11 januari 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 14/2011 van de Commissie van 10 januari 2011 houdende goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Limone di Sorrento (BGA))

1

 

*

Verordening (EU) nr. 15/2011 van de Commissie van 10 januari 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft erkende testmethoden voor de detectie van mariene biotoxines in levende tweekleppige weekdieren (1)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 16/2011 van de Commissie van 10 januari 2011 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (1)

7

 

 

Verordening (EU) nr. 17/2011 van de Commissie van 10 januari 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

11

 

 

Verordening (EU) nr. 18/2011 van de Commissie van 10 januari 2011 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

13

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/8/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 6 januari 2011 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen tegen mond-en-klauwzeer in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 70)  (1)

15

 

 

2011/9/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 10 januari 2011 tot wijziging van Besluit 2010/89/EU wat betreft overgangsmaatregelen betreffende de toepassing van bepaalde structurele voorschriften van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad op inrichtingen in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 9695)  (1)

30

 

 

2011/10/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 25 november 2010 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de Europese Centrale Bank uit in omloop zijnde eurobankbiljetten en uit waardepapieren die zijn aangekocht uit hoofde van het programma voor de effectenmarkten (ECB/2010/24)

35

 

 

2011/11/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 27 december 2010 inzake de toezending van vertrouwelijke gegevens in het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden (ECB/2010/33)

37

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14) (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1)

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top