EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:006:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 6, 11. januar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.006.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 6

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
11. januar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 14/2011 af 10. januar 2011 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Limone di Sorrento (BGB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 15/2011 af 10. januar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår anerkendte analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner i levende toskallede bløddyr (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 16/2011 af 10. januar 2011 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (1)

7

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 17/2011 af 10. januar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 18/2011 af 10. januar 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

13

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/8/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. januar 2011 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien (meddelt under nummer K(2011) 70)  (1)

15

 

 

2011/9/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 10. januar 2011 om ændring af afgørelse 2010/89/EU for så vidt angår overgangsforanstaltninger vedrørende anvendelse af visse strukturelle krav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på virksomheder i Rumænien (meddelt under nummer K(2010) 9695)  (1)

30

 

 

2011/10/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 25. november 2010 om foreløbig fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb og fra værdipapirer købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne (ECB/2010/24)

35

 

 

2011/11/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 27. december 2010 om overførsel af fortrolige data i henhold til den fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål (ECB/2010/33)

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top