EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:006:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 6, 11 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.006.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 6

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
11 januari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 14/2011 av den 10 januari 2011 om godkännande av andra ändringar än mindre ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Limone di Sorrento [SGB])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 15/2011 av den 10 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller erkända testmetoder för detektion av marina biotoxiner i levande musslor (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 16/2011 av den 10 januari 2011 om genomförandeåtgärder för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (1)

7

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 17/2011 av den 10 januari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 18/2011 av den 10 januari 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

13

 

 

BESLUT

 

 

2011/8/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 6 januari 2011 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Bulgarien [delgivet med nr K(2011) 70]  (1)

15

 

 

2011/9/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om ändring av beslut 2010/89/EU vad gäller övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa strukturella krav i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 på anläggningar i Rumänien [delgivet med nr K(2010) 9695]  (1)

30

 

 

2011/10/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 25 november 2010 om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna (ECB/2010/24)

35

 

 

2011/11/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 27 december 2010 om överföring av konfidentiella uppgifter enligt den gemensamma ramen för företagsregister för statistiska ändamål (ECB/2010/33)

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top