EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:327:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 327, 17 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
17 декември 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2153 на Комисията от 16 декември 2019 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 319/2014

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2154 на Комисията от 16 декември 2019 година за откриване на тарифна квота за 2020 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

66

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2155 На Европейската Централна Банка от 5 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37)

70

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2156 на Съвета от 7 октомври 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.)

75

 

*

Решение (ЕС) 2019/2157 на Съвета от 10 декември 2019 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.

78

 

*

Решение (ЕС) 2019/2158 На Европейската Централна Банка от 5 декември 2019 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38)

99

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Препоръка № 1/2019 на Съвета за асоцииране ЕС—МАРОКО от 4 декември 2019 година за одобряване на удължаването на срока на валидност на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.), с две години [2019/2159]

108

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top