EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:327:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 327, 17. prosince 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 327

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
17. prosince 2019


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2153 ze dne 16. prosince 2019 o poplatcích a platbách vybíraných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (EU) č. 319/2014

36

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2154 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

66

 

*

Nařízení Evropské Centrální Banky (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37)

70

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2156 ze dne 7. října 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o přijetí doporučení, kterým se schvaluje prodloužení akčního plánu EU-Maroko, kterým se provádí rozšířený status (2013–2017)

75

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2157 ze dne 10. prosince 2019 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025

78

 

*

Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2019/38)

99

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Doporučení Rady přidružení EU-Maroko č. 1/2019 ze dne 4. prosince 2019, kterým se schvaluje prodloužení akčního plánu EU-Maroko, kterým se provádí rozšířený status (2013–2017), o dva roky [2019/2159]

108

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES ( Úř. věst. L 168, 30.6.2017 )

109

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách ( Úř. věst. L 289, 8.11.2019 )

110

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top