EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/444A/06

Допълнение към Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/375/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с датски език (DA) — EPSO/AD/376/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (EL) — EPSO/AD/377/20 — Юрист-лингвисти (AD7) с френски език (FR) — EPSO/AD/378/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с хърватски език (HR) — EPSO/AD/379/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL) (ОВ C 72 A, 5.3.2020 г.)

OJ C 444A, 22.12.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 444/7


Допълнение към Обявление за конкурси на общо основание

EPSO/AD/375/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с датски език (DA)

EPSO/AD/376/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (EL)

EPSO/AD/377/20 — Юрист-лингвисти (AD7) с френски език (FR)

EPSO/AD/378/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с хърватски език (HR)

EPSO/AD/379/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL)

(Официален вестник на Европейския съюз C 72 A от 5 март 2020 г.)

(2020/C 444 A/06)

1.

Заради пандемията от Covid-19, от 6 март 2020 г. насам EPSO трябваше да прекъсне и преустанови своите дейности, свързани с текущите конкурси, за да вземе всички подходящи предпазни мерки съгласно инструкциите и насоките, дадени от институциите на ЕС и националните органи. Това се отрази по-специално върху организирането на тестовете с физическо присъствие в помещенията на EPSO или в някой от акредитираните центрове на EPSO. Първоначално EPSO планираше да поднови провеждането на тестовете от средата на септември 2020 г. Предвид настоящата ситуация с Covid-19 обаче, при която от съображения, свързани с общественото здраве, националните органи въведоха мерки, забраняващи големи събирания на хора и ограничаващи пътуванията, в обозримо бъдеще няма да бъде възможно да се организират тестове с физическо присъствие в помещенията на EPSO.

2.

За да приключи конкурсите на общо основание в разумен срок, EPSO ще определи оптималния начин за провеждане на тестовете за всеки конкурс и ще информира своевременно кандидатите. Ето защо сега всички тестове, свързани с горепосочените конкурси, ще се проведат дистанционно или в един от акредитираните центрове за тестване на EPSO.

Дистанционното провеждане на тестовете онлайн ще позволи на кандидатите да положат тестовете у дома, в офиса си и т.н., без да е необходимо да пътуват до център за тестване на EPSO. Отсега нататък това тестване ще се провежда чрез онлайн видеоконферентна връзка. Информация за всички технически подробности ще бъде предоставена своевременно, включително инструкции как да се тества връзката преди действителния ден на провеждане на тестовете. Кандидатите трябва да проверяват своя EPSO профил най-малко два пъти седмично.

3.

При провеждане на тестовете в акредитираните центрове на EPSO кандидатите ще могат да избират измежду голям брой такива центрове както в цяла Европа, така и по света. Ще бъдат взети всички необходими санитарни мерки за провеждането на тестовете в тези центрове.

4.

Поканите за тестовете ще бъдат публикувани в EPSO профилите на кандидатите.

5.

За тези конкурси предварителните тестове под формата на писмен превод сега ще бъдат организирани дистанционно или в един от акредитираните центрове за тестване на EPSO.

6.

За тези конкурси беше планирано провеждане на упражнение в група по време на фазата на оценяване. Вместо това упражнение всички кандидати ще бъдат поканени да се явят на ситуационно интервю относно компетенциите, което ще бъде организирано дистанционно чрез онлайн видеоконферентна връзка. Ситуационното интервю относно компетенциите ще бъде с продължителност между 30 и 40 минути. Тази промяна в тестовете се дължи на това, че не е възможно упражнението в група да се проведе по задоволителен начин дистанционно. Ако възникнат технически проблеми, динамиката на групата може да бъде изложена на риск и участващите кандидати може да бъдат засегнати по неблагоприятен начин.

Чрез ситуационното интервю относно компетенциите ще се оценяват същите общи компетенции като тези, предвидени за упражнението в група, като кандидатите ще трябва да отговарят как биха реагирали в конкретна ситуация. То се състои от индивидуална онлайн среща с обучен интервюиращ, който предоставя допълнителна информация по време на интервюто, като следва полуструктуриран сценарий.

Около две до три седмици преди началото на периода, в който ще се извърши оценяването чрез ситуационно интервю относно компетенциите, кандидатите ще получат писмено задание и съпътстваща информация, които да им помогнат да се подготвят. В заданието от кандидата ще бъде поискано да замести колега и да поеме отговорност за различни задачи и ситуации, които ще бъдат обсъдени по време на интервюто. Ще бъдат включени и допълнителни ситуации, които не се базират на заданието. По време на интервюто кандидатите ще могат да ползват писменото задание и съпътстващата информация.

Кандидатите ще бъдат интервюирани от служител на ЕС. Двама членове на конкурсната комисия ще наблюдават и оценяват представянето на всеки кандидат и ще поставят оценка на компетенциите, обхванати от теста. Интервюиращият няма да участва в оценяването на кандидата.


Top