EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/444A/06

Tillæg til meddelelse om almindelige udvælgelsesprøver — EPSO/AD/375/20 — Dansksprogede (DA) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/376/20 — Græsksprogede (EL) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/377/20 — Fransksprogede (FR) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/378/20 — Kroatisksprogede (HR) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/379/20 — Polsksprogede (PL) juristlingvister (AD 7) (EUT C 72 A af 5.3.2020)

OJ C 444A, 22.12.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 444/7


Tillæg til meddelelse om almindelige udvælgelsesprøver

EPSO/AD/375/20 — Dansksprogede (DA) juristlingvister (AD 7)

EPSO/AD/376/20 — Græsksprogede (EL) juristlingvister (AD 7)

EPSO/AD/377/20 — Fransksprogede (FR) juristlingvister (AD 7)

EPSO/AD/378/20 — Kroatisksprogede (HR) juristlingvister (AD 7)

EPSO/AD/379/20 — Polsksprogede (PL) juristlingvister (AD 7)

(Den Europæiske Unions Tidende C 72 A af 5. marts 2020)

(2020/C 444 A/06)

1.

Som følge af udbruddet af covid-19 var EPSO fra den 6. marts 2020 nødt til at afbryde og suspendere sine aktiviteter i forbindelse med igangværende udvælgelsesprøver for at sikre, at alle de fornødne forholdsregler er i overensstemmelse med instrukser og retningslinjer fra EU-institutionerne og de nationale myndigheder. Dette påvirkede navnlig organiseringen af prøver, der forudsatte fysisk tilstedeværelse i EPSO's bygninger eller i et af EPSO's godkendte prøvecentre. EPSO planlagde oprindeligt at genoptage prøveaktiviteterne fra midten af september 2020. Men i betragtning af den nuværende covid-19-situation, hvor de nationale myndigheder har indført foranstaltninger, der forbyder store forsamlinger af mennesker og begrænser rejser af hensyn til folkesundheden, vil det ikke være muligt at arrangere prøver med fysisk tilstedeværelse i EPSO's bygninger inden for en overskuelig fremtid.

2.

For at afslutte udvælgelsesprøverne inden for en rimelig tidshorisont vil EPSO finde frem til den optimale måde at teste på for hver udvælgelsesprøve og informere ansøgerne i god tid. Derfor vil alle prøver i forbindelse med ovennævnte udvælgelsesprøver nu enten finde sted via fjerntestning eller i et af EPSO's godkendte testcentre.

Online fjerntestning vil gøre det muligt for ansøgerne at tage prøverne derhjemme, på kontoret mv. uden at skulle rejse til et EPSO-testcenter. Denne type prøver vil fremover blive gennemført som online videokonferencer. Alle tekniske detaljer vil blive givet i god tid, herunder vejledning i, hvordan man tester forbindelsen inden selve prøvedagen. Ansøgerne bør tjekke deres EPSO-konto mindst to gange om ugen.

3.

Hvis prøverne gennemføres i et af EPSO's godkendte testcentre vil ansøgerne kunne vælge mellem et lang række af disse testcentre både i Europa og rundt om i verden. Alle sundhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre prøven i disse prøvecentre, vil blive truffet.

4.

Indkaldelserne til prøverne offentliggøres på ansøgernes EPSO-konto.

5.

For disse udvælgelsesprøver vil de indledende prøver i oversættelse nu enten blive arrangeret som fjerntestning eller i et af EPSO's godkendte testcentre.

6.

I forbindelse med disse udvælgelsesprøver var der planlagt en gruppeøvelse som en del af assessmentfasen. Alle ansøgere vil i stedet blive indkaldt til et situationsbaseret interview om generelle kompetencer, der vil blive organiseret som fjerntestning i form af online videokonferencer. Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer vil vare mellem 30 og 40 minutter. Denne ændring af prøverne skyldes, at det ikke er muligt at gennemføre gruppeøvelsen via fjerntestning på en tilfredsstillende måde. I tilfælde af tekniske problemer er der risiko for, at gruppedynamikken kompromitteres, og at de deltagende ansøgere påvirkes negativt.

Det situationsbaserede interview om generelle kompetencer vil teste de samme generelle kompetencer som gruppeøvelsen via spørgsmål til ansøgerne om, hvordan de ville reagere i en bestemt situation. Interviewet består af et personligt onlinemøde med en uddannet interviewer, som i efter et semistruktureret manuskript giver yderligere oplysninger under samtalen.

Som hjælp til ansøgernes forberedelse vil de omkring to til tre uger inden den periode, hvor interviewet vil finde sted, modtage en skriftlig opgave og baggrundsinformation. I forbindelse med opgaven vil ansøgerne blive bedt om at overtage en kollegas arbejde og påtage sig ansvaret for forskellige opgaver og situationer, der skal drøftes under samtalen. Interviewet vil også omfatte yderligere situationer, der ikke er baseret på opgaven. Ansøgerne må bruge den skriftlige opgave og baggrundsoplysningerne under samtalen.

Ansøgerne vil blive interviewet af en EU-medarbejder. To medlemmer af udvælgelseskomitéen vil observere og vurdere hver ansøgers præstation og tildele point inden for de kompetencer, der er omfattet af prøven. Intervieweren deltager ikke i vurderingen af ansøgeren.


Top