Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Geoblokkaus: uusi asetus tulee voimaan

Asetuksella (EU) 2018/302 puututaan verkkokaupan perusteettomiin maarajoituksiin eli geoblokkaukseen, joka perustuu asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan. Maarajoitusten poistaminen EU:n sisämarkkinoilta on tärkeä osa EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa .

Asetus tulee voimaan 23.3.2018 kaikissa EU-maissa, ja sitä aletaan soveltaa 3.12.2018, jotta erityisesti mikro- ja pk-yritykset pystyisivät mukautumaan uusiin säännöksiin.

Uudella asetuksella muutetaan asetuksia (EY) 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiiviä 2009/22/EY.

Komissio arvioi uusien sääntöjen vaikutuksia sisämarkkinoihin ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Arvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisuutta soveltaa uusia sääntöjä tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin, jotka tarjoavat tekijänoikeudella suojattua sisältöä, kuten ladattavaa musiikkia, sähkökirjoja, tietokoneohjelmia ja verkkopelejä, sekä mm. audiovisuaali- ja liikennealojen palveluja.

Asiakirjat

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä

Lisätietoa kuluttajansuojasta

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä – sanastoa

Aiheeseen liittyvää