Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Brexit – wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE

23 czerwca 2016 r. w Wielkiej Brytanii przeprowadzono referendum w sprawie pozostania kraju w Unii Europejskiej lub wyjścia z niej (tzw. brexitu). 29 marca 2017 r. Wielka Brytania powiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE, wszczynając w ten sposób oficjalnie procedurę przewidzianą w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej .

Poniżej zamieszczono niewyczerpującą listę dokumentów dotyczących planowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE oraz dokumentów dotyczących Wielkiej Brytanii i jej pozycji w UE, jak również listę przydatnych linków na ten temat.

Jeśli chcesz zaproponować dodanie do tych list dokumentu z bazy EUR-Lex lub linku, prosimy o kontakt w tej sprawie .

Dokumenty w bazie EUR-Lex

Streszczenia aktów prawnych UE

Podobne strony

Glosariusz terminów: streszczenia prawodawstwa UE

Dokumenty UE dotyczące Wielkiej Brytanii i jej pozycji w UE

Ostatnia aktualizacja: 24/7/2018