EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Cla

customs

Celní unie je základní součástí Evropské unie (EU) a existuje od roku 1968. To znamená, že mezi členskými zeměmi neexistují žádné hranice, pokud jde o obchod s veškerým zbožím (článek 28 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány.

Na vnějších hranicích se na zboží ze zemí mimo EU uplatňuje společný celní sazebník, spolu s Integrovaným celním sazebníkem (TARIC). Zboží ve volném pohybu v rámci EU je v souladu s pravidly vnitřního trhu a s některými ustanoveními společné obchodní politiky. Kromě toho celní kodex Společenství a Unie zajišťuje, aby celní orgány členských států uplatňovaly příslušné normy jednotně.