EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost kontejnerů: dohody mezi EU a USA

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 2004/634/ES – uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zintenzivnění a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách o spolupráci v oblasti bezpečnosti kontejnerů a souvisejících otázek

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zintenzivnění a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách o spolupráci v oblasti bezpečnosti kontejnerů a souvisejících otázek

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

 • Cílem dohody je rozšířit dohodu z roku 1997 o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (DVSP), která byla koncipována za účelem rozvoje celní spolupráce v nejširším možném rozsahu mezi Evropským společenstvím (nyní Evropskou unií) a Spojenými státy.
 • V zájmu zahrnutí bezpečnosti zásobovacího řetězce transatlantického obchodu do oblasti působnosti rozšířené dohody mají EU a Spojené státy za cíl zintenzivnit celní spolupráci a zajistit tak, aby obecná celní kontrola náležitě zohledňovala bezpečnostní hlediska.
 • Rozhodnutím se dohoda uzavírá jménem EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Dohoda umožňuje rychlé rozšíření Iniciativy pro bezpečnost kontejnerů do všech přístavů v EU, které splňují příslušné podmínky. Cílem je zlepšit bezpečnost nákladu na základě vzájemnosti pro obě strany za současného zajištění rovného zacházení ze strany přístavů a provozovatelů v EU a USA. Stanoví také pracovní program pro provádění následujících opatření:
  • vypracování norem v oblasti metod pro řízení rizik,
  • informace potřebné k identifikaci zásilek s vysokým stupněm rizika dovážených stranami dohody,
  • programy průmyslového partnerství.
 • Externí koordinace norem celní kontroly se Spojenými státy je také nezbytná za účelem zaručení bezpečnosti zásobovacího řetězce a zajištění nepřetržitého běhu legitimního obchodu s kontejnery. Celní orgány země dovozu spolupracují s celními orgány zapojenými do předchozích částí zásobovacího řetězce. Důvodem je možnost používat včasné informace a inspekční technologie k zaměřování a kontrole vysoce rizikových kontejnerů předtím, než jsou odeslány z přístavů nebo míst nákladu nebo překládky v příslušných zemích. Je nezbytné zajistit, aby se přístavy EU mohly účastnit Iniciativy pro bezpečnost kontejnerů na základě jednotných zásad. Přijetí srovnatelných norem by také mělo být podporováno v přístavech USA.
 • Za účelem rozšíření a zintenzivnění celní spolupráci mezi stranami dohody byl zaveden konzultační postup. Země EU, které vyjednávají o uzavření ujednání se Spojenými státy v oblastech upravených rozšířenou dohodou DVSP, musí předem konzultovat Evropskou komisi a ostatní země EU, jakož i sdílet informace a zajistit, že dohodnutá ujednání jsou v souladu se smlouvami a politikami EU a s rozšířenou dohodou DVSP. Pokud Komise dojde k závěru, že ujednání, které si jedna země EU přeje zahrnout do spolupráce se Spojenými státy, není v souladu, informuje o tom dotyčnou zemi. Obdobně je tato země informována, pokud je podle rozšířené dohody DVSP nutné jednat o určitém tématu.
 • Smíšený výbor pro celní spolupráci mezi EU a USA je pověřen hledáním vhodné formy a obsahu pro dokumenty a opatření s cílem pokračovat v provádění zintenzivněné a rozšířené celní spolupráce v souladu s dohodou.
 • Na základě dohody se zřizuje pracovní skupina složená ze zástupců celních orgánů Spojených států za asistence zemí EU, které projeví zájem. Pravidelně podává zprávu Smíšenému výboru pro celní spolupráci, agentuře USA pro celní správu a ochranu hranic (US Customs and Border Protection) a Komisi. Má za úkol zkoumat a vydávat doporučení v oblastech, jako jsou:
  • definování minimálních norem a doporučených metod, kterými je možné těchto norem dosáhnout,
  • určení osvědčených postupů pro bezpečnostní kontroly v oblasti mezinárodního obchodu a rozšíření jejich používání, obzvláště těch vypracovaných Iniciativou pro bezpečnost kontejnerů,
  • stanovení norem pro informace potřebné pro identifikaci a sledování zásilek s vysokým stupněm rizika, které jsou dovážené do Spojených států a EU nebo jsou v nich překládané nebo jsou na jejich území v tranzitu,
  • zlepšení a stanovení norem pro zaměřování a kontrolu zásilek s vysokým stupněm rizika a vypracování minimálních norem pro technologie inspekcí a metodiky kontroly,
  • zlepšení a stanovení norem pro programy průmyslového partnerství za účelem zlepšení bezpečnosti zásobovacího řetězce a usnadnění legitimního obchodu,
  • zjištění jakýchkoliv regulačních nebo legislativních změn, které jsou nezbytné pro provedení doporučení pracovní skupiny,
  • zvažování druhu dokumentů a opatření pro další provádění zintenzivněné a rozšířené celní spolupráce v otázkách stanovených v příloze dohody.
 • V roce 2004 EU a Spojené státy přijaly prostřednictvím Smíšeného výboru pro celní spolupráci doporučení o posílení bezpečnosti námořní přepravy kontejnerů v souladu s dohodou.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 28. dubna 2004.

KONTEXT

Pro více informací viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2004/634/ES ze dne 30. března 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zintenzivnění a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách o spolupráci v oblasti bezpečnosti kontejnerů a souvisejících otázek (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 32–33)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zintenzivnění a rozšíření Dohody o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách o spolupráci v oblasti bezpečnosti kontejnerů a souvisejících otázek (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 34–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 97/541/ES ze dne 21. května 1997 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách (Úř. věst. L 222, 12.8.1997, s. 16)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (Úř. věst. L 222, 12.8.1997, s. 17–24)

Poslední aktualizace 01.04.2020

Top