EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:196:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 196, 25 juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 196

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
25 juli 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 av den 6 april 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 vad gäller tekniska standarder för tillsyn som specificerar innehållet i och presentationen av information med avseende på principen om att inte orsaka betydande skada, och som specificerar innehållet i, metoderna för och presentationen av information med avseende på hållbarhetsindikatorer och negativa konsekvenser för hållbar utveckling, samt innehållet i och presentationen av information med avseende på främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper och mål för hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås, på webbplatser och i regelbundna rapporter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1289 av den 18 juli 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Hrušovský lepník” (SGB)

73

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1290 av den 22 juli 2022 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos och Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på vissa produkter ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1291 av den 22 juli 2022 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över garanterade traditionella specialiteter ”Mozzarella” (GTS)

115

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1292 av den 22 juli 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/1976 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av monoetylenglykol med ursprung i Amerikas förenta stater och Konungariket Saudiarabien

119

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1293 av den 17 juni 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens

121

 

*

Beslut (Gusp) 2022/1294 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 19 juli 2022 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rådgivande uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn i Irak (EUAM Irak) (EUAM Irak/1/2022)

123

 

*

Beslut (GUSP) 2022/1295 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 19 juli 2022 om bekräftelse på nytt av tillståndet för Europeiska unionens militära insats i Medelhavsområdet (Eunavfor MED Irini) (Eunavfor MED Irini/3/2022)

125

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1296 av den 1 juli 2022 om tillämpligheten av artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU på kontrakt som tilldelats för utvinning av råolja och naturgas i Rumänien [delgivet med nr C(2022) 4485]  ( 1 )

126

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1297 av den 22 juli 2022 om uppfyllande av tillräckliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG beträffande Amerikas förenta staters behöriga myndigheter [delgivet med nr C(2022) 5113]  ( 1 )

134

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1298 av den 22 juli 2022 om likvärdighet för systemen för offentlig tillsyn, kvalitetskontroll, utredningar och sanktioner för revisorer och revisionsföretag i Amerikas förenta stater i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG [delgivet med nr C(2022) 5118]  ( 1 )

138

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top