EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:196:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 196, 2022 m. liepos 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 196

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. liepos 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas su reikšmingos žalos nedarymo principu susijusios informacijos turinys ir pateikimas, patikslinamas su tvarumo rodikliais ir neigiamu poveikiu tvarumui susijusios informacijos turinys, metodika ir pateikimas ir su aplinkos ar socialinių ypatumų bei tvarių investicijų tikslų skatinimu susijusios informacijos turinys ir pateikimas ikisutartiniuose dokumentuose, interneto svetainėse ir periodinėse ataskaitose ( 1 )

1

 

*

2022 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1289, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas „Hrušovský lepník“ (SGN)

73

 

*

2022 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1290, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ametoktradino, chlormekvato, dodino, nikotino, profenofoso ir Spodoptera exigua multikapsidinio branduolių poliedrinio viruso (SeMNPV) izoliato BV-0004 liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai ( 1 )

74

 

*

2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1291, kuriuo patvirtinamas reikšmingas garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruoto pavadinimo „Mozzarella“ (GTG) specifikacijos pakeitimas

115

 

*

2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1292, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1976, kuriuo importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų ir Saudo Arabijos Karalystės kilmės monoetilenglikoliui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas

119

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1293 dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Pasaulio prekybos organizacijos 12-ojoje ministrų konferencijoje

121

 

*

2022 m. liepos 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2022/1294 dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos saugumo sektoriaus reformai Irake remti (EUAM Iraq) vadovo skyrimo (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

2022 m. liepos 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2022/1295 dėl leidimo vykdyti Europos Sąjungos karinę operaciją Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) pakartotinio patvirtinimo (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

2022 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1296 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio taikymo paskiriant sutartis dėl žalios naftos ir gamtinių dujų gavybos Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 4485)  ( 1 )

126

 

*

2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1297 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 5113)  ( 1 )

134

 

*

2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1298 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 5118)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top