EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:196:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 196, 25 juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 196

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
25 juli 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud en presentatie van de informatie met betrekking tot het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, en tot nadere bepaling van de inhoud, methoden en presentatie van informatie met betrekking tot duurzaamheidsindicatoren en ongunstige effecten op de duurzaamheid en van de inhoud en presentatie van de informatie met betrekking tot het promoten van ecologische of sociale kenmerken en doelstellingen voor duurzaamheidsbeleggingen in precontractuele documenten, op websites en in periodieke verslagen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1289 van de Commissie van 18 juli 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Hrušovský lepník” (BGA))

73

 

*

Verordening (EU) 2022/1290 van de Commissie van 22 juli 2022 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, chloormequat, dodine, nicotine, profenofos en Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolaat BV-0004 in of op bepaalde producten betreft ( 1 )

74

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1291 van de Commissie van 22 juli 2022 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (“Mozzarella” (GTS))

115

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1292 van de Commissie van 22 juli 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1976 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op mono-ethyleenglycol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk Saudi-Arabië

119

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1293 van de Raad van 17 juni 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen op de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie

121

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/1294 van 19 juli 2022 tot benoeming van het hoofd van de adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/1295 van 19 juli 2022 tot bevestiging van de machtiging voor de militaire operatie van de Europese Unie in het Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1296 van de Commissie van 1 juli 2022 betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad op de gunning van opdrachten voor de winning van ruwe aardolie en aardgas in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 4485)  ( 1 )

126

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1297 van de Commissie van 22 juli 2022 betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 5113)  ( 1 )

134

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1298 van de Commissie van 22 juli 2022 betreffende de gelijkwaardigheid van de stelsels van publiek toezicht, het kwaliteitsborgingsstelsel en de onderzoeks- en sanctieregeling voor auditors en auditorganisaties van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 5118)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top