EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:196:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 196, 25 lipca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 196

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
25 lipca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1289 z dnia 18 lipca 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Hrušovský lepník” (ChOG)]

73

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1290 z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chloromekwatu, dodyny, nikotyny, profenofosu i wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

74

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1291 z dnia 22 lipca 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy „Mozzarella” (GTS)

115

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1292 z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1976 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glikolu etylenowego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Królestwa Arabii Saudyjskiej

119

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1293 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach 12. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu

121

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1294 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1295 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie potwierdzenia upoważnienia do prowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1296 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do udzielania zamówień na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4485)  ( 1 )

126

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1297 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5113)  ( 1 )

134

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1298 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich właściwych organów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5118)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top