EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:196:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 196, 25 Iúil 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 196

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
25 Iúil 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1288 ón gCoimisiún an 6 Aibreán 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/2088 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na mionsonraí maidir le hábhar agus cur i láthair na faisnéise i ndáil leis an bprionsabal “gan dochar suntasach a dhéanamh”, lena sonraítear ábhar, modheolaíochtaí agus cur i láthair na faisnéise i ndáil le táscairí inbhuanaitheachta agus drochthionchair inbhuanaitheachta, agus ábhar agus cur i láthair na faisnéise i ndáil le cur chun cinn saintréithe comhshaoil nó sóisialta agus cuspóirí infheistíochta inbhuanaithe i ndoiciméid réamhchonarthacha, ar shuíomhanna gréasáin agus i dtuarascálacha tréimhsiúla ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1289 ón gCoimisiún an 18 Iúil 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Hrušovský lepník” (TGFC)

73

 

*

Rialachán (AE) 2022/1290 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar i gcás aimeatochtraidine, clóirmeacuat, dóidín, nicitín, próifeanafos agus víreas polaihéadróise núicléach ilchaipsideach Spodoptera exigua (SeMNPV), aonraíoch BV-0004, i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe ( 1 )

74

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1291 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2022 lena bhformheastar leasú nach mion ar an tsonraíocht táirge i gcás “Mozzarella” (STR), ainm a cláraíodh ar chlár na sainearraí traidisiúnta faoi ráthaíocht

115

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1292 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1976 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach agus lena mbailítear go cinntitheach an dleacht shealadach arna forchur ar allmhairí gliocóil mona-eitiléine de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ríocht na hAraibe Sádaí

119

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1293 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de 12ú Comhdháil Aireachta na hEagraíochta Domhanda Trádála

121

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1294 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 19 Iúil 2022 maidir le ceapadh Cheann Misin Mhisean Comhairleach an Aontais Eorpaigh mar thaca le hAthchóiriú na hEarnála Slándála san Iaráic (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1295 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 19 Iúil 2022 maidir le húdarú oibríocht mhíleata an Aontais Eorpaigh sa Mheánmhuir a athdhearbhú (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1296 ón gCoimisiún an 1 Iúil 2022 maidir le hinfheidhmeacht Airteagal 34 de Threoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dámhachtain conarthaí chun eastóscadh amhola agus gáis nádúrtha a shaothrú sa Rómáin (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 4485)  ( 1 )

126

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1297 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2022 maidir le leordhóthanacht údaráis inniúla Stáit Aontaithe Mheiriceá de bhun Threoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 5113)  ( 1 )

134

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1298 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2022 maidir le coibhéis na gcóras formhaoirseachta poiblí, dearbhaithe cáilíochta, imscrúdúcháin agus pionós le haghaidh iniúchóirí agus eintitis iniúchóireachta údaráis inniúla Stáit Aontaithe Mheiriceá de bhun Threoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 5118)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top