EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:196:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 196, 2022. gada 25. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 196

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 25. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1288 (2022. gada 6. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informācijas saturu un noformējumu saistībā ar principu “nenodari būtisku kaitējumu”, precizē informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī informācijas saturu un noformējumu saistībā ar vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskos ziņojumos ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1289 (2022. gada 18. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Hrušovský lepník” (AĢIN))

73

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1290 (2022. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz ametoktradīna, hlormekvata, dodīna, nikotīna, profenofosa un Spodoptera exigua multikapsīdu kodolu poliedrozes vīrusa (SeMNPV) izolāta BV-0004 maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu ( 1 )

74

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1291 (2022. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz Garantēto tradicionālo produktu reģistrā ierakstītu nosaukumu apstiprina produkta specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Mozzarella” (GTĪ))

115

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1292 (2022. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/1976, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts Amerikas Savienoto Valstu un Saūda Arābijas Karalistes izcelsmes monoetilēnglikola importam

119

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1293 (2022. gada 17. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. Ministru konferencē

121

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/1294 (2022. gada 19. jūlijs) par Eiropas Savienības padomdevējas misijas drošības sektora reformas atbalstam Irākā (EUAM Iraq) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/1295 (2022. gada 19. jūlijs) par to, lai atkārtoti apstiprinātu atļauju Eiropas Savienības militārajai operācijai Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1296 (2022. gada 1. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES 34. panta piemērojamību jēlnaftas un dabasgāzes ieguves līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 4485)  ( 1 )

126

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1297 (2022. gada 22. jūlijs) par Amerikas Savienoto Valstu kompetento iestāžu atbilstību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 5113)  ( 1 )

134

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1298 (2022. gada 22. jūlijs) par Amerikas Savienoto Valstu kompetento iestāžu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmu līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 5118)  ( 1 )

138

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top