EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:135:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 135, 2 juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 135

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
2 juni 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/850 av den 30 januari 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/851 av den 27 mars 2015 om ändring av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/852 av den 27 mars 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller de fall av underlåtenhet och de fall av allvarlig underlåtenhet att följa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken som kan leda till att betalningar avbryts eller tillfälligt ställs in inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/853 av den 1 juni 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/854 av den 1 juni 2015 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den nittonde regionen

20

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2015/11)

23

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12)

29

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1 av Stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien av den 21 oktober 2013 om antagande av sin arbetsordning [2015/857]

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top