EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:135:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 135, 2 iunie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 135

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
2 iunie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/850 al Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/851 al Comisiei din 27 martie 2015 de modificare a anexelor II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune

8

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/852 al Comisiei din 27 martie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la cazurile de nerespectare și cazurile de nerespectare gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului care pot conduce la o întrerupere a termenului de plată sau la suspendarea plăților în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/853 al Comisiei din 1 iunie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

18

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/854 a Comisiei din 1 iunie 2015 de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a nouăsprezecea regiune

20

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11)

23

 

*

Orientarea (UE) 2015/856 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/12)

29

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia din 21 octombrie 2013 de adoptare a regulamentului său de procedură [2015/857]

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top