EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:135:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 135, 2015 m. birželio 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 135

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. birželio 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/850, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

1

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/851, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, II, III ir VI priedai

8

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/852, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 nuostatos dėl bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo atvejų ir sunkių nesilaikymo atvejų, kuriais pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatas gali būti pertrauktas mokėjimo terminas arba sustabdytas išmokų mokėjimas

13

 

 

2015 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/853, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/854, kuriuo nustatoma Vizų informacinės sistemos (VIS) veikimo pradžios devynioliktajame regione data

20

 

 

GAIRĖS

 

*

2015 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos Centrinio Banko užsienio atsargomis ir valdant Europos Centrinio Banko užsienio atsargas (ECB/2015/11)

23

 

*

2015 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai (ECB/2015/12)

29

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2013 m. spalio 21 d. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1, kuriuo priimamos jos darbo tvarkos taisyklės [2015/857]

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top