EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:135:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 135, 2 юни 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 135

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
2 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/850 на Комисията от 30 януари 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/851 на Комисията от 27 март 2015 година за изменение на приложения II, III и VI към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика

8

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/852 на Комисията от 27 март 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите на нарушения и на тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/853 на Комисията от 1 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/854 на Комисията от 1 юни 2015 година за определяне на датата, от която следва да започнат дейностите на Визовата информационна система (ВИС) в деветнадесетия регион

20

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (EЦБ/2015/11)

23

 

*

Насоки (ЕС) 2015/856 на Европейската централна банка от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм (EЦБ/2015/12)

29

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия от 21 октомври 2013 година за приемане на процедурния му правилник [2015/857]

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top