EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O2250

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/2250 av den 9 november 2022 om ändring av riktlinje (EU) 2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

ECB/2022/39

EUT L 295, 16.11.2022, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/2250/oj

16.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/50


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2022/2250

av den 9 november 2022

om ändring av riktlinje (EU) 2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 februari 2022 antog ECB-rådet Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) (1) enligt vilken en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) ska tas i bruk den 21 november 2022, det datum från vilket centralbankerna i Eurosystemet ska följa riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) och från och med vilket Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/27 (2) ska upphöra att gälla.

(2)

Med beaktande av Targets systemkaraktär och mot bakgrund av användarnas behov av mer tid för att testa den nya tekniska plattformen i en stabil miljö beslutade ECB-rådet den 20 oktober 2022 att skjuta fram driftsstarten för Target till den 20 mars 2023. Följaktligen bör Eurosystemets centralbanker fortsätta att följa riktlinje ECB/2012/27, och det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) bör förbli i drift, fram till detta datum.

(3)

Riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 24.1 ska ersättas med följande:

"1.   Riktlinje ECB/2012/27 ska upphöra att gälla från och med den 20 mars 2023."

2.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2.   Centralbankerna i Eurosystemet ska följa denna riktlinje från och med den 20 mars 2023."

b)

Punkt 3 första meningen ska ersättas med följande:

"De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 20 mars 2023."

Artikel 2

Verkan

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   Centralbankerna i Eurosystemet ska följa denna riktlinje från och med den 21 november 2022.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 9 november 2022.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/912 av den 24 februari 2022 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (EUT L 163, 17.6.2022, s. 84).

(2)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).


Top