EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O2250

Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/2250 2022 m. lapkričio 9 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2022/912 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

ECB/2022/39

OL L 295, 2022 11 16, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/2250/oj

2022 11 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/50


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2022/2250

2022 m. lapkričio 9 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2022/912 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2022 m. vasario 24 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) (1), kuriose numatoma, kad naujos kartos Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET) pradės veikti nuo 2022 m. lapkričio 21 d., t.y. nuo dienos, nuo kurios Eurosistemos centriniai bankai turi vykdyti Gaires (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) ir nuo kurios turi būti panaikintos Europos Centrinio Banko gairės ECB/2012/27 (2);

(2)

2022 m. spalio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė pakeisti TARGET veikimo pradžios datą, numatant, kad sistema pradės veikti nuo 2023 m. kovo 20 d., kadangi naudotojams reikia suteikti daugiau laiko užbaigti naujos techninės platformos testavimą stabilioje aplinkoje, atsižvelgiant į sisteminį TARGET pobūdį. Todėl iki tos dienos Eurosistemos centriniai bankai turėtų toliau vykdyti Gaires ECB/2012/27 ir turėtų toliau veikti Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET2);

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires (ES) 2022/912 (ECB/2022/8),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) iš dalies keičiamos taip:

1)

24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Gairės ECB/2012/27 panaikinamos nuo 2023 m. kovo 20 d.“;

2)

25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Eurosistemos centriniai bankai vykdo šias gaires nuo 2023 m. kovo 20 d.“;

b)

3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2023 m. kovo 20 d.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Eurosistemos centriniai bankai vykdo šias gaires nuo 2022 m. lapkričio 21 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2022 m. lapkričio 9 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  2022 m. vasario 24 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/912 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET), kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (OL L 163, 2022 6 17, p. 84).

(2)  2012 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).


Top