EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 295, 2022. gada 16. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 16. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2246 (2022. gada 15. novembris), ar ko attiecībā uz briežu dzimtas dzīvnieku hroniskās novājēšanas slimību groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII un IX pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2247 (2022. gada 15. novembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas un Brazīlijas izcelsmes ražojumu no elektrolītiski ar hromu pārklāta tērauda importam

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2248 (2022. gada 14. novembris), ar ko ieceļ amatā Revīzijas palātas locekli

47

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/2249 (2022. gada 9. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2022/911 par TARGET-ECB noteikumiem (ECB/2022/22) (ECB/2022/38)

48

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/2250 (2022. gada 9. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2022/912 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

50

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Adā un ES Muitas sadarbības komitejas Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 19. oktobris) par automātisku atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kuri paredzēti 1. protokolā Pagaidu nolīgumam, ar ko izveido pamatu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, proti, automātisko atkāpi, kura paredzēta 44. panta 8. punktā attiecībā uz ES importētiem tunzivju konserviem un tunzivju muguras gabaliem [2022/2251]

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top