EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 295, 16 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
16 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2246 на Комисията от 15 ноември 2022 година за изменение на приложения VIII и IХ към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на болестта хронично линеене при живи животни от семейство еленови ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2247 на Комисията от 15 ноември 2022 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на електролитно хромирани стоманени продукти с произход от Китайската народна република и от Бразилия

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2248 на Съвета от 14 ноември 2022 година за назначаване на член на Сметната палата

47

 

*

Решение (ЕС) 2022/2249 на Европейската централна банка от 9 ноември 2022 година за изменение на Решение ЕЦБ/2022/911 относно условията на TARGET–ЕЦБ (ЕЦБ/2022/22) (ЕЦБ/2022/38)

48

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2022/2250 на Европейската централна банка от 9 ноември 2022 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2022/912 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET) (ЕЦБ/2022/8) (ЕЦБ/2022/39)

50

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Комитета за митническо сътрудничество между държавите от Източна и Южна Африка и Европейския съюз от 19 октомври 2022 година за автоматична дерогация от правилата за произход, определени в Протокол 1 към Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с автоматичната дерогация, предвидена в член 44, параграф 8 по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон, внасяни в ЕС [2022/2251]

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top