EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Uradni list Evropske unije, L 332, 18. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 332

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
18. december 2015


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta (EU) 2015/2376 z dne 8. decembra 2015 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2377 z dne 26. oktober 2015 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

11

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

13

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2378 z dne 15. decembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1156/2012

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2379 z dne 16. decembra 2015 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006, (ES) št. 1067/2008, Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES) št. 1964/2006 in Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2016 v okviru tarifnih kvot za žita, riž in oljčno olje, ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2016 v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze

46

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2380 z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

50

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2381 z dne 17. decembra 2015 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev

52

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2382 z dne 17. decembra 2015 o izdaji dovoljenja za pripravek iz alfa-galaktozidaze (EC 3.2.1.22), ki jo proizvaja Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), in endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4), ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 120604), kot krmni dodatek za kokoši nesnice in manjše vrste perutnine za nesenje jajc (imetnik dovoljenja je Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2383 z dne 17. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 glede seznama krme in živil neživalskega izvora, pri uvozu katerih velja poostren uradni nadzor ( 1 )

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2384 z dne 17. decembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in zaključku postopka za uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Brazilije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

63

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2385 z dne 17. decembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ruske federacije

91

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2386 z dne 17. decembra 2015 o obvezni registraciji uvoza armaturnih palic iz jekla z visoko odpornostjo proti utrujenosti s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

111

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2387 z dne 17. decembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

114

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2388 z dne 17. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

116

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2389 z dne 17. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2015, in o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso

119

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2390 z dne 17. decembra 2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

122

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2391 z dne 17. decembra 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca in jajčni albumin

124

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe

126

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/2393 z dne 8. decembra 2015 o spremembi Poslovnika Sveta

133

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2394 z dne 8. decembra 2015 o stališču, ki ga zavzamejo države članice v imenu Evropske unije v zvezi s sklepi, ki jih sprejme stalna komisija Eurocontrola o vlogah in nalogah Eurocontrola ter o centraliziranih storitvah

136

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2395 z dne 10. decembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2010/99/EU o dovoljenju Republiki Litvi, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

140

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2396 z dne 10. decembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

142

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2397 z dne 16. decembra 2015 o imenovanju španskega člana in španskega nadomestnega člana Odbora regij

144

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2398 z dne 17. decembra 2015 o informacijah in dokumentaciji v zvezi z vlogo za vključitev objekta, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam obratov za recikliranje ladij ( 1 )

145

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1835 z dne 12. oktobra 2015 o določitvi statuta, sedeža in načina delovanja Evropske obrambne agencije ( UL L 266, 13.10.2015 )

156

 

*

Popravek Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/27) ( UL L 282, 28.10.2015 )

158

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top