Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 332, 2015 m. gruodžio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 332

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 18d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/2376, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2377 dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

11

 

 

Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

13

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2378, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1156/2012

19

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2379, kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2016 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2081, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 ir dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų išdavimo datų 2016 metais nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006

46

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2380, kuriuo dėl tipinių kainų nustatymo paukštienos, kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

50

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2381, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujo regioninio suskirstymo laiko eilučių perdavimo

52

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2382 dėl leidimo naudoti alfa-galaktozidazės (EC 3.2.1.22), gautos iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), ir endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4), gautos iš Aspergillus niger (CBS 120604), preparatą kaip vištų dedeklių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašarų priedą (leidimo turėtojas „Kerry Ingredients and Flavours“) ( 1 )

54

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2383, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialiosios kontrolės ( 1 )

57

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2384, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikrai aliuminio folijai, kurios kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, ir nutraukiamas tyrimas dėl importuojamos tam tikros aliuminio folijos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį

63

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2385, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikrai importuojamai Rusijos Federacijos kilmės aliuminio folijai, galutinis surinkimas

91

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2386, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atsparaus nuovargiui plieno strypus, naudojamus kaip gelžbetonio armatūrą

111

 

 

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2387, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

114

 

 

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2388, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2015 m. gruodžio 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, ir nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

116

 

 

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2389, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2015 m. gruodžio 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, ir nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

119

 

 

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2390, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2015 m. gruodžio 1–7 d. pateiktos importo teisių paraiškos pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2078 leistas naudoti Ukrainos kilmės paukštienos tarifines kvotas

122

 

 

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2391, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leistas naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje

124

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2015/2392 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatų dėl pranešimų apie faktinius arba galimus to reglamento pažeidimus teikimo kompetentingoms institucijoms

126

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/2393, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

133

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2394 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi laikytis valstybės narės, dėl sprendimų dėl Eurokontrolės funkcijų ir uždavinių ir centralizuotų paslaugų, kuriuos turi priimti Eurokontrolės nuolatinė komisija

136

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2395, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

140

 

*

2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2396, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo spendimas 2009/1008/ES leisti Latvijos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

142

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2397, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijai atstovaujantis narys ir Ispanijai atstovaujantis pakaitinis narys

144

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2398 dėl informacijos ir dokumentų, susijusių su prašymu į Laivų perdirbimo kompleksų europinį sąrašą įtraukti kompleksą, esantį trečiojoje šalyje ( 1 )

145

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1835, kuriuo apibrėžiamas Europos gynybos agentūros statutas, būstinė ir veiklos nuostatai, klaidų ištaisymas ( OL L 266, 2015 10 13 )

156

 

*

2015 m. rugpjūčio 27 d. Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2015/27), klaidų ištaisymas ( OL L 282, 2015 10 28 )

158

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top