Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 332, 18. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 332

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
18. detsember 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv (EL) 2015/2376, 8. detsember 2015, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2377, 26. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

11

 

 

Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping

13

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2378, 15. detsember 2015, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 1156/2012

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2379, 16. detsember 2015, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1067/2008, rakendusmäärusest (EL) 2015/2081, määrusest (EÜ) nr 1964/2006, rakendusmäärusest (EL) nr 480/2012 ja määrusest (EÜ) nr 1918/2006 seoses impordilitsentsitaotluste esitamise ja kõnealuste litsentside väljaandmise kuupäevadega 2016. aastal teravilja, riisi, suhkru ja oliiviõli tariifikvootide raames, ning erand määrusest (EÜ) nr 951/2006 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2016. aastal kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi sektoris

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2380, 16. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

50

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2381, 17. detsember 2015, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega

52

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2382, 17. detsember 2015, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae'st (CBS 615.94) saadud α-galaktosidaasi (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger'ist (CBS 120604) saadud endo-1,4-β-glükanaasi (EC 3.2.1.4) valmistise kasutamise lubamist munakanade ja vähe levinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2383, 17. detsember 2015, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa seoses nimekirjaga sellise mitteloomse sööda ja toidu kohta, mille suhtes kehtib kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2384, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatava Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumfooliumi impordi suhtes ja lõpetatakse teatava Brasiiliast pärit alumiiniumfooliumi importi käsitlev menetlus pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist

63

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2385, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse Venemaa Föderatsioonist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

91

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2386, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvarraste impordi suhtes registreerimisnõue

111

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2387, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

114

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2388, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. detsembrini 2015 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

116

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2389, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. kuni 7. detsembrini 2015 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

119

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2390, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. detsembrini 2015 impordiõiguste taotlused rakendusmääruse (EL) 2015/2078 alusel Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks avatud tariifikvootide raames

122

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2391, 17. detsember 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel munasektoris ja ovoalbumiini puhul avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

124

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2015/2392, 17. detsember 2015, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses selle määruse tegelikust või võimalikust rikkumisest pädevatele asutustele teatamisega

126

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2015/2393, 8. detsember 2015, millega muudetakse nõukogu kodukorda

133

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2394, 8. detsember 2015, liikmesriikide poolt Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta, mis käsitleb Eurocontroli alalises komisjonis vastuvõetavaid otsuseid seoses Eurocontroli missiooni ja ülesannete ning tsentraliseeritud teenustega

136

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/2395, 10. detsember 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2010/99/EL, millega lubatakse Leedu Vabariigil pikendada selle meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

140

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/2396, 10. detsember 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1008/EL, millega lubatakse Läti Vabariigil pikendada selle meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

142

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2397, 16. detsember 2015, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee Hispaania liige ja Hispaania asendusliige

144

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2398, 17. detsember 2015, teabe ja dokumentide kohta seoses taotlusega kanda kolmandas riigis asuv laevade ringlussevõtu koht Euroopa asjaomasesse loetelusse ( 1 )

145

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 12. oktoobri 2015. aasta otsuse (ÜVJP) 2015/1835 (milles määratakse kindlaks Euroopa Kaitseagentuuri põhikiri, asukoht ja töökord) parandus ( ELT L 266, 13.10.2015 )

156

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top