EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 332, 2015. december 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 332

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. december 18.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/2376 irányelve (2015. december 8.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/2377 határozata (2015. október 26.) az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

11

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Palaui Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

13

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2378 végrehajtási rendelete (2015. december 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1156/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

19

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2379 végrehajtási rendelete (2015. december 16.) a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK és az 1067/2008/EK rendelettől, az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelettől, az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint az 1918/2006/EK rendelettől a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2016. évi behozatali engedélyek benyújtásának és kibocsátásának időpontja tekintetében való eltérésről, és a 951/2006/EK rendelettől a kvótán kívüli cukor és izoglükóz ágazatára vonatkozó 2016. évi kiviteli engedélyek kibocsátási időpontja tekintetében való eltérésről

46

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2380 végrehajtási rendelete (2015. december 16.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és a tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

50

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2381 rendelete (2015. december 17.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

52

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2382 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) által termelt alfa-galaktozidázból (EC 3.2.1.22) és az Aspergillus niger (CBS 120604) által termelt endo-1,4-béta-glükanázból (EC 3.2.1.4) álló készítmény tojótyúkok és kisebb tojóbaromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2383 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a 669/2009/EK rendelet I. mellékletének a behozatalra vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzéseknek alávetett nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek listája tekintetében történő módosításáról ( 1 )

57

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2384 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Brazíliából származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről

63

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2385 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) az Oroszországi Föderációból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

91

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2386 rendelete (2015. december 17.) a Kínai Népköztársaságból származó, nyilvántartásba vétel tárgyát képező, kiváló fáradási tulajdonsággal rendelkező betonacél rudak behozataláról

111

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2387 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

114

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2388 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a baromfihús-ágazatra vonatkozóan az 533/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2015. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

116

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2389 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a baromfihús-ágazatra vonatkozóan az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2015. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

119

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2390 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozóan az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2015. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

122

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2391 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a tojás- és tojásfehérje-ágazatra vonatkozóan az 539/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

124

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2392 végrehajtási irányelve (2015. december 17.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről

126

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2015/2393 határozata (2015. december 8.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

133

 

*

A Tanács (EU) 2015/2394 határozata (2015. december 8.) az Eurocontrol állandó bizottságában az Eurocontrol szerepeivel és feladataival, valamint a központosított szolgáltatásokkal kapcsolatban elfogadásra kerülő határozatok tekintetében az Európai Unió nevében a tagállamok által képviselendő álláspontról

136

 

*

A Tanács (EU) 2015/2395 végrehajtási határozata (2015. december 10.) a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2010/99/EU végrehajtási határozat módosításáról

140

 

*

A Tanács (EU) 2015/2396 végrehajtási határozata (2015. december 10.) a Lett Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2009/1008/EU végrehajtási határozat módosításáról

142

 

*

A Tanács (EU) 2015/2397 határozata (2015. december 16.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és egy spanyol póttagjának kinevezéséről

144

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2398 végrehajtási határozata (2015. december 17.) a harmadik országban található létesítményeknek a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékébe való felvételére irányuló kérelemmel kapcsolatos információkról és dokumentációról ( 1 )

145

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról szóló, 2015. október 12-i (KKBP) 2015/1835 tanácsi határozathoz ( HL L 266., 2015.10.13. )

156

 

*

Helyesbítés az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i (EU) 2015/1938 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2015/27) ( HL L 282., 2015.10.28. )

158

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top