EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Uradni list Evropske unije, L 353, 28. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.353.slv

Uradni list

Evropske unije

L 353

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
28. december 2013


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1412/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2013/61/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte

5

 

*

Direktiva Sveta 2013/62/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi Direktive 2010/18/EU o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije

7

 

*

Direktiva Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije

8

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta št. 1413/2013/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe

13

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1414/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2013 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretji državi

15

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1415/2013 z dne 17. decembra 2013 o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2013

23

 

*

Uredba Sveta (EU) št 1416/2013 z dne 17. decembra 2013 o prilagoditvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropske unije, z učinkom od 1. julija 2013

24

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija

26

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1418/2013 z dne 17. decembra 2013 glede načrtov proizvodnje in trženja v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

40

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

43

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 O razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

48

 

 

SKLEPI

 

 

2013/805/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 17. decembra 2013 o dovoljenju Republiki Poljski, da uvede ukrepe, ki odstopajo od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

51

 

 

2013/806/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9097)  (1)

53

 

 

2013/807/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o potrditvi ali spremembi povprečnih specifičnih emisij CO2 in ciljev v zvezi s specifičnimi emisijami za proizvajalce novih lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto 2012 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9184)

64

 

 

2013/808/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2014 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9205)

74

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top