EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 353, 28 decembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.353.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 353

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
28 decembrie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1412/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare în perioada 2014-2020

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2013/61/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește regiunile ultraperiferice franceze și în special Mayotte

5

 

*

Directiva 2013/62/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivei 2010/18/UE de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES, ca urmare a modificării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

7

 

*

Directiva 2013/64/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 91/271/CEE și 1999/74/CE ale Consiliului și a Directivelor 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE și 2011/24/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 1413/2013/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

13

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1414/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea coeficienților corectori aplicabili de la 1 iulie 2013 remunerațiilor funcționarilor, ale agenților temporari și ale agenților contractuali ai Uniunii Europene repartizați în țări terțe

15

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1415/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind ajustarea de la 1 iulie 2013 a ratei contribuției la sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene

23

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1416/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind ajustarea de la 1 iulie 2013 a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană

26

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 în ceea ce privește planurile de producție și de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

43

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1420/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2065/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 și (CE) nr. 248/2009 în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

48

 

 

DECIZII

 

 

2013/805/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 17 decembrie 2013 de autorizare a introducerii de către Republica Polonă a unor măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

51

 

 

2013/806/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de procesare a imaginii [notificată cu numărul C(2013) 9097]  (1)

53

 

 

2013/807/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2013 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 și a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autovehicule utilitare ușoare noi, pentru anul calendaristic 2012, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 9184]

64

 

 

2013/808/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 privind determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2013) 9205]

74

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top