EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 353, 2013m. gruodis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.353.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 353

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 28d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1412/2013, kuriuo 2014–2020 m. leidžiama naudoti tam tikrų į Kanarų salas importuojamų žuvininkystės produktų autonomines Sąjungos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 2013/61/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu

5

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 2013/62/ES, kuria dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiama Direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų

7

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 2013/64/ES, kuria dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 91/271/EEB ir 1999/74/EB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 2006/7/EB, 2006/25/EB ir 2011/24/ES

8

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. 1413/2013/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2002/546/EB nuostatos dėl taikymo laikotarpio

13

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1414/2013, kuriuo nustatomi korekciniai koeficientai, nuo 2013 m. liepos 1 d. taikytini trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų darbo užmokesčiui

15

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1415/2013, kuriuo nuo 2013 m. liepos 1 d. patikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą tarifas

23

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1416/2013, kuriuo nuo 2013 m. liepos 1 d. patikslinami Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui ir pensijoms taikomi korekciniai koeficientai

24

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1417/2013, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos išduodamo laissez-passer forma

26

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

40

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1419/2013 dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

43

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1420/2013, kuriuo, priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, panaikinami reglamentai (EB) Nr. 347/96, (EB) Nr. 1924/2000, (EB) Nr. 1925/2000, (EB) Nr. 2508/2000, (EB) Nr. 2509/2000, (EB) Nr. 2813/2000, (EB) Nr. 2814/2000, (EB) Nr. 150/2001, (EB) Nr. 939/2001, (EB) Nr. 1813/2001, (EB) Nr. 2065/2001, (EB) Nr. 2183/2001, (EB) Nr. 2318/2001, (EB) Nr. 2493/2001, (EB) Nr. 2306/2002, (EB) Nr. 802/2006, (EB) Nr. 2003/2006, (EB) Nr. 696/2008 ir (EB) Nr. 248/2009

48

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/805/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama nustatyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

51

 

 

2013/806/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą vaizdo gavimo įrenginiams (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9097)  (1)

53

 

 

2013/807/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2011 patvirtinami arba pataisomi 2012 kalendorinių metų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9184)

64

 

 

2013/808/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi 2014 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpio kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekiai ir paskirstomos kvotos (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9205)

74

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB, klaidų ištaisymas (OL L 179, 2013 6 29)

83

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top