EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 353, 28. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.353.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 353

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
28. december 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1412/2013 af 17. december 2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til De Kanariske Øer i perioden 2014-2020

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte

5

 

*

Rådets direktiv 2013/62/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2010/18/EU om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union

7

 

*

Rådets direktiv 2013/64/EU af 17. december 2013 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF og 1999/74/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2006/7/EF, 2006/25/EF og 2011/24/EU som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse nr. 1413/2013/EU af 17. december 2013 om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

13

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1414/2013 af 17. december 2013 om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2013 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande

15

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1415/2013 af 17. december 2013 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2013 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

23

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1416/2013 af 17. december 2013 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2013 af justeringskoefficienterne for vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union

24

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1420/2013 af 17. december 2013 om ophævelse af forordning (EF) nr. 347/96, (EF) nr. 1924/2000, (EF) nr. 1925/2000, (EF) nr. 2508/2000, (EF) nr. 2509/2000, (EF) nr. 2813/2000, (EF) nr. 2814/2000, (EF) nr. 150/2001, (EF) nr. 939/2001, (EF) nr. 1813/2001, (EF) nr. 2065/2001, (EF) nr. 2183/2001, (EF) nr. 2318/2001, (EF) nr. 2493/2001, (EF) nr. 2306/2002, (EF) nr. 802/2006, (EF) nr. 2003/2006, (EF) nr. 696/2008 og (EF) nr. 248/2009 efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

48

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/805/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

51

 

 

2013/806/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til billedbehandlingsudstyr (meddelt under nummer C(2013) 9097)  (1)

53

 

 

2013/807/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om bekræftelse eller ændring af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål for fabrikanter af nye lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2012 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (meddelt under nummer C(2013) 9184)

64

 

 

2013/808/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om fastsættelse af mængder og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2014 (meddelt under nummer C(2013) 9205)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top