EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 353, 28. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.353.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 353

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
28. detsember 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1412/2013, 17. detsember 2013, millega avatakse teatavate kalandustoodete importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed liidu tariifikvoodid aastateks 2014–2020 ja sätestatakse nende haldamine

1

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/61/EL, 17. detsember 2013, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade ja eriti Mayotte'i staatusega

5

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/62/EL, 17. detsember 2013, millega muudetakse direktiivi 2010/18/EL (millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet) seoses Mayotte’i staatuse muutmisega Euroopa Liidu suhtes

7

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/64/EL, 17. detsember 2013, millega muudetakse nõukogu direktiive 91/271/EMÜ ja 1999/74/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2006/7/EÜ, 2006/25/EÜ ja 2011/24/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega Euroopa Liidu suhtes

8

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus nr 1413/2013/EL, 17. detsember 2013, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ kohaldamisaja osas

13

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1414/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa Liidu ametnike ning ajutiste ja lepinguliste töötajate töötasude suhtes alates 1. juulist 2013 kohaldatavad paranduskoefitsiendid

15

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1415/2013, 17. detsember 2013, millega kohandatakse alates 1. juulist 2013 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate pensioniskeemi sissemaksete määra

23

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1416/2013, 17. detsember 2013, millega kohandatakse alates 1. juulist 2013 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

24

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1417/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu väljastatava reisiloa (laissez-passer) vorm

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1420/2013, 17. detsember 2013, millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) vastuvõtmist tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2065/2001, (EÜ) nr 2183//2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009

48

 

 

OTSUSED

 

 

2013/805/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 17. detsember 2013, millega lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

51

 

 

2013/806/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse kujutise reprodutseerimise seadmetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9097 all)  (1)

53

 

 

2013/807/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2013, millega kas kinnitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 CO2 eriheite keskmised tasemed ja eriheite sihttasemed uute väikeste tarbesõidukite tootjate jaoks 2012. kalendriaastal või muudetakse neid (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9184 all)

64

 

 

2013/808/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 18. detsember 2013, millega määratakse kindlaks koguselised piirnormid ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2014 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9205 all)

74

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top